1. Giới thiệu tổng quan

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQT) là Trường Đại học công lập đầu tiên sử dụng hoàn toàn tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy và nghiên cứu với bằng cấp chính quy có giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Được trang bị hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm hiện đại cùng đội ngũ giảng viên hùng hậu 100% tốt nghiệp Tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng thế giới, trường đã có bước nhảy vọt khẳng định về chất và lượng khi là trường đại học thứ ba trong cả nước đạt chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) cấp cơ sở đào tạo.

Trường ĐHQT hiện có 3 chương trình Sau đại học được công nhận chuẩn kiểm định AUN-QA bao gồm Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đặc biệt, chương trình Thạc sĩ Công nghệ sinh học là chương trình đào tạo Thạc sĩ đầu tiên của ĐHQG-HCM đạt chuẩn đánh giá AUN-QA.

Trường ĐHQT là một trong những trường Đại học giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, với gần 9000 sinh viên đại học, hơn 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh, giữ vai trò chủ đạo trong việc bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam. Trường có 12 khoa/ bộ môn và trung tâm đào tạo chuyên môn, 1 cơ sở đào tạo tại nội thành (234 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM) và 1 cơ sở đào tạo tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú trọng phát triển đào tạo sau đại học là chiến lược phát triển của Trường nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò quan trọng vào quá trình nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đóng góp tăng trưởng nguồn tài nguyên tri thức – tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước. Các chương trình đào tạo sau đại học của Trường không chỉ ổn định về đào tạo chuyên ngành mà còn được đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đặc biệt theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa chương trình, phương thức đào tạo.

2. Đào tạo Thạc sĩ

Hiện nay, Trường ĐHQT có 10 ngành đào tạo Thạc sĩ, cụ thể:

 1. Quản trị Kinh doanh
 2. Công nghệ Sinh học
 3. Quản lý Công nghệ Thông tin (bao gồm chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh & tiếng Việt)
 4. Kỹ thuật Điện tử
 5. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 6. Kỹ thuật Y sinh
 7. Quản lý công
 8. Công nghệ thực phẩm
 9. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 10. Công nghệ Thông tin

Với 2 hình thức đào tạo là Nghiên cứu và ứng dụng, chương trình học tương đương 60 tín chỉ kéo dài trong thời gian 2 năm, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Hiện ĐHQT có 3 ngành bậc thạc sĩ đã đạt chuẩn đánh giá của hệ thống mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA).

3. Đào tạo Tiến sĩ

Hiện nay, Trường ĐHQT có 4 ngành đào tạo Tiến sĩ, cụ thể:

 1. Công nghệ Sinh học
 2. Quản trị Kinh doanh
 3. Quản lý Công
 4. Kỹ thuật Y sinh
 5. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn tất luận văn trong khoảng thời gian tối thiểu 3 năm nghiên cứu tập trung và có công bố khoa học quốc tế liên quan đến hướng nghiên cứu của luận án. Luận án phải được bảo vệ thành công trước các hội đồng khoa học cấp đơn vị chuyên môn và cơ sở đào tạo.

4. Video giới thiệu