Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ (BS-MS) được triển khai từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho phép sinh viên đại học có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (khoảng 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học (tối đa 50% chương trình Thạc sĩ, tương đương khoảng 22 tín chỉ). Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

Thông báo triển khai chương trình xem tại đây

Thông tin chi tiết của chương trình:

– Sinh viên năm 3 trở đi
– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 65
– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 70
– Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học, cụ thể theo bảng sau:

STT Ngành Đại học Mã ngành Thạc Thạc sĩ Mã ngành Khoa Quản lý
1 Quản trị Kinh doanh 7340101 Quản trị Kinh doanh 8340101 Quản trị Kinh doanh
2 Công nghệ Thông tin 7480201 Quản lý Công nghệ Thông tin 8480204 Công nghệ Thông tin
3 Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520203

7520216

Kỹ thuật Điện tử 8520203 Điện tử Viễn thông
4 Kỹ thuật Y sinh 7520212 Kỹ thuật Y sinh 8520212 Kỹ thuật Y sinh
5 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 8520118 Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
6 Công nghệ Thực phẩm 7540101 Công nghệ Thực phẩm 8540101 Công nghệ Sinh học

 

1. Nguyên tắc chung:
Sinh viên đại học tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình Thạc sĩ có quy định trong Khung chương trình liên thông (tối đa 50% chương trình Thạc sĩ). Trong số các học phần Thạc sĩ đã học, sinh viên được phép quy đổi tối đa 15 tín chỉ cho các học phần tương ứng ở Đại học.

2. Thời gian – Địa điểm đào tạo:
Sinh viên học các học phần Thạc sĩ theo Thời khóa biểu (thời gian – địa điểm) của từng ngành đào tạo Thạc sĩ (đa số học các buổi tối tại cơ sở 234 Pasteur)

3. Luận văn:
Sinh viên phải thực hiện và bảo vệ luận văn đại học và luận văn thạc sĩ theo quy định, tuy nhiên có thể tiếp tục phát triển nội dung luận văn đại học cho luận văn thạc sĩ. Mức độ khác biệt và các yêu cầu về chuyên môn của luận văn do Khoa quy định.

4. Học phí:
Sinh viên học học phần ở chương trình nào thì đóng học phí theo quy định ở chương trình đó, cụ thể học phí ở chương trình Thạc sĩ như sau:
– ThS Quản trị Kinh doanh: 129 usd/ tín chỉ
– ThS các ngành khác: 120 usd/tín chỉ
– Học phí các học phần Đại học không thay đổi

5. Học bổng:
Hiện tại nhà trường chưa có quy định về học bổng cho giai đoạn liên thông. Sau khi sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đại học và chuyển tiếp lên Thạc sĩ, sinh viên sẽ được xét nhận các loại hình học bổng Tuyển sinh Thạc sĩ (dành cho đối tượng xét tuyển). Thông tin cụ thể xem tại đây

Bước 1: Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình từ ngày 02/8 – 13/8/2021 bản scan (sinh viên in mẫu đơn, điền thông tn, ký và scan) về email ntthanh@hcmiu.edu.vn với chủ đề mail [BSMS2019 – Đăng ký chương trình]

Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 23 – 27/8/2021 trên trang web oga.hcmiu.edu.vn, email đăng ký

Bước 3: Phản hồi email xác nhận tham dự chương trình (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia). In đơn đăng ký ở Bước 1 và phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học – Phòng O2.609 từ ngày 06 – 15/9/2021 (thời gian có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh)

Bước 4: Học viên được cấp tài khoản mã học viên. Ở học kỳ đầu tiên, yêu cầu về đăng ký môn học sẽ được gửi qua email và Phòng ĐTSĐH sẽ hỗ trợ học viên BSMS đăng ký. Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 dự kiến bắt đầu từ 06/9/2021.

STT Ngành Đại học Khóa 2018 (ĐH) Từ khóa 2019 (ĐH)
1 Công nghệ Thông tin Khung CTĐT Khung CTĐT
2 Công nghệ Thực phẩm NA Khung CTĐT
3 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông Khung CTĐT Khung CTĐT
4 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa NA Khung CTĐT
5 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Khung CTĐT Khung CTĐT
6 Kỹ thuật Y sinh Khung CTĐT Khung CTĐT
7 Quản trị Kinh doanh Khung CTĐT Khung CTĐT

1. Phòng Đào tạo Sau Đại học

ThS. Nguyễn Thị Thanh (Ms) – Email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3120

2. Khoa Quản trị Kinh doanh

TS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền (Ms) – Email: htnhien@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3230

3. Khoa Công nghệ Thông tin

TS. Lê Hải Dương – Email: lhduong@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3410

4. Khoa Điện tử Viễn thông

Nguyễn Lập Luật – Email: nlluat@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3231

5. Khoa Kỹ thuật Y Sinh

TS. Vòng Bính Long – Email: vblong@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3236

6.Khoa Công nghệ Sinh học

                 TS. Đặng Quốc Tuấn – Email: dqtuan@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3414

7. Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

TS. Hà Thị Xuân Chi – Email: htxchi@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3327