I. THÔNG TIN CHUNG

– Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập từ năm 2003, là trường công lập đầu tiên trong cả nước đào tạo bậc đại học và sau đại học bằng ngôn ngữ tiếng Anh  và sử dụng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

– Trường ĐHQT là một trong bảy trường đại học trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Trường hiện nay có tất cả 05 ngành đào tạo tiến sĩ, bao gồm:

STT Tên ngành Hình thức đào tạo Địa điểm đào tạo Mức thu học phí Thời gian đào tạo Thông tin chi tiết
1 Quản trị Kinh doanh Chính quy Trường ĐHQT cơ sở chính/ cơ sở nội thành 211.500.000 VNĐ (03 năm)

282.000.000 VNĐ (04 năm)

03 – 04 năm Xem tại đây
2 Quản lý Công Chính quy Trường ĐHQT cơ sở chính/ cơ sở nội thành 2 triệu VNĐ/ tín chỉ 03 – 04 năm Xem tại đây
3 Công nghệ Sinh học Chính quy Trường ĐHQT cơ sở chính 228.000.000 VNĐ (03 năm)

304.000.000 VNĐ (04 năm)

03 – 04 năm Xem tại đây
4 Kỹ thuật Y sinh Chính quy Trường ĐHQT cơ sở chính 246.000.000 VNĐ (03 năm)

328.000.000 VNĐ (04 năm)

03 – 04 năm Xem tại đây
5 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Chính quy Trường ĐHQT cơ sở nội thành 246.000.000 VNĐ (03 năm)

328.000.000 VNĐ (04 năm)

03 – 04 năm

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

1. Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển: Ứng viên bảo vệ đề cương trước tiểu ban chuyên môn, ứng viên phải đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

2. Đối tượng dự tuyển

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ, hoặc người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.

b) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

c) Có năng lực ngoại ngữ được quy định tại Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Trường ĐHQT.

III. ĐIỀU KIỆN VỀ TIẾNG ANH

Thí sinh được miễn đánh giá năng lực ngoại ngữ khi đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh;

– Một trong các chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận:

STT

Chương trình giảng dạy bằng
tiếng Anh

Chứng chỉ Thang điểm tối thiểu B2
1 TOEFL iBT 46
2 IELTS 5.5
3 Cambridge Assessment English B1 Preliminary: 160

B2 First: 160

C1 Advanced: 160

B1 Business Preliminary: 160

B2 Business Vantage: 160

C1 Business Higher: 160

4 Aptis (Hội đồng Anh) B2 (General)

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH DỰ KIẾN

Nội dung Đợt tháng 5 Đợt tháng 8
(đợt bổ sung)
Đợt tháng 11
Nhận hồ sơ Đến 28/4/2023 Đến 14/7/2023 Đến 03/11/2023
Bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh (*) 20/5/2023 05/8/2023 25/11/2023
Công bố kết quả 06/2023 08/2023 12/2023
Học chính thức 07/2023 09/2023 01/2024

V. HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ (tải toàn bộ hồ sơ tại đây)

– Đơn đăng ký xét tuyển (đã dán ảnh) và 03 ảnh 3×4 cm (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh);

– Sơ yếu Lý lịch (đã dán ảnh, có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang công tác);

– Lý lịch khoa học (đã dán ảnh, có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang công tác);

– 02 bản sao y công chứng bằng tốt nghiệp thạc sĩ và Bảng điểm;

– 02 bản sao y công chứng bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm;

– 05 bộ đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh, tiếng Việt đối với chương trình Quản lý Công (mẫu đề cương xem tại đây);

– Giấy chấp thuận hướng dẫn nghiên cứu sinh của cán bộ trường Đại học Quốc tế:

– Thư giới thiệu (đánh giá năng lực chuyên môn của thí sinh từ 02 nhà khoa học);

– Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

– Giấy giới thiệu của cơ quan (nếu có);

– Chứng chỉ Anh văn theo quy định tại Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Truờng ĐHQT;

– Đối với thí sinh người Việt Nam có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: cần nộp thêm Văn bản công nhận văn bằng của Trung tâm công nhận văn bằng – Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thời hạn nộp văn bản: nộp kèm hồ sơ đăng ký tuyển sinh, hoặc bổ sung trước ngày dự thi;
Đơn cam kết (Bắt buộc đối với trường hợp gửi Văn bản công nhận sau ngày dự thi) và thí sinh phải nộp văn bản công nhận văn bằng trước khi nhập học chính thức.

2. Quy trình xét tuyển

Quy trình xét tuyển gồm các bước sau:

– Thành viên Tiểu ban chuyên môn xét sơ tuyển hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ Đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích và công trình nghiên cứu khoa học, thư giới thiệu cũng như chất lượng bài luận về vấn đề nghiên cứu;

– Thí sinh trình bày bài luận về vấn đề nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn. Các thành viên Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp thí sinh để đánh giá về năng lực cần có của một Nghiên cứu sinh; ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính khả thi của bài luận nghiên cứu, vấn đề dự định nghiên cứu của người dự tuyển có phù hợp với ngành đào tạo;

– Trưởng Tiểu ban chuyên môn tổng hợp ý kiến đánh giá của các thành viên.

VI. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ

1. Đối tượng dự tuyển:

– Người dự tuyển các chương trình tiến sĩ chưa đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển chính thức gồm chứng chỉ tiếng Anh đầu vào theo quy định hiện hành và/hoặc kinh nghiêm nghiên cứu khoa học được xét tham gia học hệ dự bị tiến sĩ trước khi ứng tuyển chính thức;

– Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ tiến hành hoàn thiện, bổ sung các điều kiện còn thiếu để được xét tuyển Tiến sĩ chính thức.

2. Điều kiện dự tuyển:

Người dự tuyển chương trình dự bị tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ, hoặc người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.

– Có đề cương nghiên cứu sơ bộ về lĩnh vực nghiên cứu;

3. Quyền lợi của người học dự bị tiến sĩ:

– Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các Nghiên cứu sinh chính thức;

– Được tham gia các chương trình đào tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học;

– Được tích lũy các tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng, nhưng không quá 50% số tín chỉ của chương trình;

– Được tiếp cận các nguồn tài liệu, sử dụng thư viện, các trang thiết bị thí nghiệm phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án;

– Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố các bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm Nghiên cứu sinh chính thức;

– Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ;

– Được ưu tiên xét tuyển Nghiên cứu sinh chính thức khi có đủ điều kiện.

VII. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

Lệ phí tuyển sinh: 200.000 đồng/người.

VIII. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Cơ sở chính: Phòng O2.609, Trường ĐHQT, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Giờ làm việc: 8h15 đến 16h00 (T2-T6)

Cơ sở nội thành: 234 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 028 3824 2092
Lịch trực:17h45 đến 20h00 (T2-T6)

Email: info.grad@hcmiu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/iu.grad.program

Hotline: 1800.9040