Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 9340403

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Thông tin tổng quan

Mã số chuyên ngành đào tạo: 9340403 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt 

Thời gian đào tạo: 3 năm

Học phí toàn khóa: 180 triệu

Địa điểm đào tạo: Cơ sở nội thành – 234 Pasteur, quận 3, TP.HCM 

2. Đơn vị đào tạo

Khoa Quản trị Kinh doanh và Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công cùng phối hợp đào tạo Tiến sĩ Quản lý Công.

a, Về Khoa Quản trị Kinh doanh 

Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM là một trong những đơn vị dẫn đầu đào tạo các chuyên ngành quản trị kinh doanh chất lượng cao và có uy tín trong khối các trường đại học công lập hiện nay.

Khoa hiện là đơn vị có số lượng sinh viên đông nhất trường Đại học Quốc tế với 3 cấp đào tạo từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sỹ. Các chương trình đào tạo của Khoa đã đạt chuẩn kiểm định của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và đang hướng đến kiểm định theo chuẩn ACBSP của Hoa Kỳ.

b, Về Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Công 

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Công của trường Đại học Quốc tế thành lập năm 2018. Ngay từ khi thành lập, Ban Giám hiệu trường ĐHQT đã xác định Trung tâm là nơi đào tạo nên những nhà lãnh đạo theo hướng đổi mới sáng tạo, quản trị tốt với kỹ năng, nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Với chức năng cụ thể đó, Chương trình Đào tạo Quản lý công do Trung tâm quản lý sẽ có nhiệm vụ phát triển và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản trị và thay đổi hành vi của người học hướng đến hoàn thiện chính sách công vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Xem các công bố khoa học của học viên, nghiên cứu sinh ngành Quản lý Công tại đây

3. Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Công bao gồm:

  • Học phần bổ sung (nếu có): 30 tín chỉ
  • Học phần môn học: 10 tín chỉ
  • Tiểu luận tổng quan: 03 tín chỉ
  • Chuyên đề tiến sĩ: 04 tín chỉ
  • Luận án tiến sĩ: 68 tín chỉ

Khung chương trình đào tạo chi tiết xem tại đây

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights