Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8480204

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Thông tin tổng quan

 • Mã số ngành đào tạo: 8480204
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Tuyển sinh và khai giảng: 3 đợt/năm
 • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, Xét tuyển thẳng
 • Thời gian học: Các buổi tối và cuối tuần
 • Địa điểm đào tạo: Cơ sở nội thành
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
 • Thời gian đào tạo: 2 năm
 • Phương thức đào tạo: Ứng dụng
 • Tổng số tín chỉ: 61
 • Học phí toàn khóa: 80,000,000 VND
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHQT

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Về kiến thức:

– Kiến thức bổ sung, nâng cao về quản lý, quản trị hệ thống thông tin; hệ thống nền tảng điện toán đám mây có sử dụng trí tuệ nhân tạo.
– Kiến thức bổ sung, nâng cao về dữ liệu lớn trong các ứng dụng thông minh, an ninh mạng; phân tích, thiết kế và xây dựng các giải pháp cho tổ chức, doanh nghiệp.

2.2. Về kỹ năng:

– Quản lý, vận hành, phân tích so sánh, đánh giá, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin, các dịch vụ ứng dụng thông minh.
– Đề xuất giải pháp thích hợp, lập kế hoạch cho các dự án công nghệ thông tin.

3. Định hướng nghề nghiệp

Khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin, học viên có thể đảm nhận các vị trí:
– Quản lý dự án CNTT, Quản lý chuyển đổi số, Quản lý dự án an ninh mạng
– Giám đốc dịch vụ CNTT đổi mới, Trưởng nhóm quản lý sự cố
– Trưởng nhóm phân phối, Trưởng nhóm phát triển ứng dụng, Trưởng nhóm di chuyển dữ liệu

4. Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng với 61 tín chỉ (áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau).

– Định hướng ứng dụng: 61 tín chỉ (Kiến thức chung; Kiến thức cơ sở và chuyên ngành; thực tập; Đề án tốt nghiệp)

Khung chương trình đào tạo:

– Từ khóa tuyển năm 2021 về trước: Nhấp vào để xem
– Từ khóa tuyển năm 2022 về sau: Nhấp vào để xem

About Instructor

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights