Hiện tại, quy trình của dịch vụ trực tuyến Sau Đại học sẽ gồm các bước cơ bản như sau:

1.Đăng nhập vào hệ thống http://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn , chọn thẻ “Gửi yêu cầu”:

2.Chọn phân loại phù hợp với yêu cầu.

3. Điền thông tin tiêu đề và nội dung theo hướng dẫn, chọn gửi yêu cầu và đợi phản hồi của Phòng đào tạo SĐH qua email hoặc điện thoại.

4.Đến cơ sở của nhà trường nhận kết quả và đóng phí (nếu có).

Hướng dẫn cụ thể:

Các Anh/Chị thực hiện việc gửi yêu cầu dịch vụ bằng cách chọn phân loại phù hợp và điền thông tin phần tiêu đề và nội dung theo hướng dẫn dưới đây. Sau khi nhận được yêu cầu sẽ có phản hồi qua mục thông báo trong tài khoản EdusoftMaster hoặc email:

 1. Cấp bảng điểm:

Lưu ý:

 • Lệ phí cấp bảng điểm: 20,000 VNĐ/1 bảng điểm.
 • Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc sau khi nhận phản hồi.

Tiêu đề: YÊU CẦU CẤP BẢNG ĐIỂM – MSHV

Nội dung:

 • Mã học viên:
 • Họ tên:
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Email cá nhân:
 • Loại bảng điểm (Tích lũy, tốt nghiệp):      Số lượng:
 • Đăng ký cơ sở nhận bảng điểm
  • Cơ sở Thủ Đức (08h15 – 15h45, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Cơ sở 234 Pasteur (17h45 – 20h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)
 1. Chứng nhận học viên:

Lưu ý:

 • Trường hợp yêu cầu cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời học viên phải hoàn thành điều kiện tốt nghiệp và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về cho Phòng Đào tạo Sau Đại học theo quy định.
 • Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc sau khi nhận phản hồi.

 

Tiêu đề: YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN – MSHV

Nội dung:

 • Mã học viên:
 • Họ tên:
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Email cá nhân:
 • Loại giấy xác nhận (Nghĩa vụ quân sự, xin visa, bổ túc hồ sơ cá nhân, chứng nhận tốt nghiệp, lý do khác)
 • Ngôn ngữ (Việt, Anh):
 • Đăng ký cơ sở nhận giấy xác nhận
  • Cơ sở Thủ Đức (08h15 – 15h45, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Cơ sở 234 Pasteur (17h45 – 20h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

 

 1. Email trường hoặc tài khoản Backboard:

Tiêu đề: YÊU CẦU ĐẶT LẠI MẬT KHẨU EMAIL TRƯỜNG (BLACKBOARD) – MSHV

Nội dung:

 • Mã học viên:
 • Họ tên:
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Email cá nhân:
 • Đặt lại mật khẩu email trường (hoặc tài khoản Blackboard):

 

 1. Các vấn đề khác:

Tiêu đề:  VẤN ĐỀ YÊU CẦU – MSHV

Nội dung:

 • Mã học viên:
 • Họ tên:
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Email cá nhân:
 • Vấn đề yêu cầu: ……………………………

5. Thông tin hỗ trợ khi cần thiết:

 • Trình độ Thạc sĩ: Ms. Thanh (097 528 1070)
 • Trình độ Tiến sĩ: Mr. Sơn (098 996 1589)