Để tra cứu văn bằng Tốt nghiệp các chương trình cao học thuộc Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐHQTĐHQG Tp.HCM,

anh/chị học viên vui lòng nhập MỘT trong các thông tin sau:

  • Họ và tên đầy đủ tiếng Việt có dấu, VD: Nguyễn Văn Bình;
  • Số hiệu văn bằng;
  • Số vào sổ.