Thời khóa biểu năm học 2022 – 2023 được cập nhật tại đây:

Năm học 2022 – 2023 Thời gian học kỳ Thời khóa biểu chính thức Tỷ giá học kỳ
Học kỳ 1 05/09/2022 – 16/01/2023 Chương trình Thạc sĩ

 

23.540 VND/USD
Học kỳ 2 30/01/2023 – 30/06/2023
Học kỳ hè

Một số thông tin lưu ý đối với các học viên/ nghiên cứu sinh:

  1. Lịch đăng ký môn học: theo dõi trên mục thông báo của trang web:  https://oga.hcmiu.edu.vn
  2. Thông tin thêm về đăng ký/ hủy đăng ký môn học và thời khóa biểu vui lòng liên hệ:  Ms. Thanh (Email: ntthanh@hcmiu.edu.vn)
  3. Thông báo mức thu học phí học kỳ một năm học 2022-2023
  4. Các link thông tin liên quan đến chương trình học: