HỘI THẢO IU-MBATALKS 02: NHÂN SỰ NGÀNH DỊCH VỤ SAU ĐẠI DỊCH – Trường hợp của New World Saigon Hotel
#IU-GRADTalks #MBA_IUTalks #IU_MBATalks

🕶 Thời gian: 8g30 tới 11g00 ngày 13 tháng 05 năm 2023
🕶 Địa điểm: phòng B.201, 234 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
🕶 Diễn giả: Ms. Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Nhân sự và Mr. Võ Hoàng Hải – Giám đốc Công nghệ thông tin New Wolrd Saigon Hotel
Phòng ĐT.SĐH kính mời các bạn và anh chị tới tham dự hội thảo IU-MBATalks 02 với chủ đề “Nhân sự ngành dịch vụ sau đại dịch – Trường hợp của New World Saigon Hotel”.

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY!!!

  Vui lòng cung cấp các thông tin như sau:

  Thông tin cá nhân


   

   

   

  Ngành học quan tâm