Thí sinh phải đáp ứng tiêu chuẩn về tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký tuyển sinh. Nếu không, thí sinh phải tham gia các lớp Bổ sung kiến thức theo quy định của từng ngành đào tạo.

Lịch học Bổ sung kiến thức tuyển sinh đợt 01 năm 2021:

Thông tin chi tiết các ngành bên dưới:

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng.

– Đối tượng phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học các ngành khác, thuộc khối Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên, Xã hội Nhân văn, Y Dược yêu cầu có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác và phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.

– Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Nguyên lý Kế toán, Nguyên lý Tiếp thị, Quản trị học Đại cương và Kinh tế học Đại cương

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học ngành Quản lý Công hoặc Hành chính Công.

– Đối tượng phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học nhưng chưa học các khối kiến thức về Quản lý và Kinh tế phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức gồm 02 môn Kinh tế học và Quản lý học.

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành: Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y, Dược, Kỹ thuật Y sinh, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Công nghệ sau thu hoạch, Sinh học ứng dụng, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Chăn nuôi, Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật sinh học: có học lực ở bậc đại học từ loại khá trở lên hoặc có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực này.

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.

– Đối tượng phải học Bổ sung Kiến thức:

+ Tốt nghiệp ngành công nghệ hóa học: phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (Food Engineering Principle) và Vi sinh thực phẩm (Food Microorganism)
+ Tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y, Dược, Nông Lâm, Thủy sản: phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (Food Engineering Principle) và Quá trình và thiết bị Thực phẩm 1 (Food Unit Operation 1)

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: Thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành: Điện tử, Viễn thông, Vật lý điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ điện tử viễn thông

– Đối tượng phải học Bổ sung Kiến thức: ốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Điện, Kỹ thuật Máy tính, Điều khiển Tự động, Cơ Điện tử, Vật lý Điện tử, Kỹ thuật Y sinh: yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.

– Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Điện tử Tương tự, Vi điều khiển, Nguyên lý Thông tin.

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Quản lý Công nghiệp thuộc các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; tốt nghiệp đại học nước ngoài chuyên ngành KTHTCN/ Vận trù học/ Kỹ thuật Hậu cần (Industrial Engineering/ Industrial and Systems Engineering/ Logistics Engineering/ Operations Research).

– Đối tượng phải học Bổ sung Kiến thức:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài thuộc các khối ngành Kỹ thuật, công nghệ, Khoa học cơ bản: khoa học máy tính, toán, toán tin, toán ứng dụng (Computer Science, Mathematics, Applied Mathematics, Informative Mathematics); Kinh tế phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức môn Quản lý Sản xuất (Production Management).
+ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài các khối ngành khoa học tự nhiên: Vật Lý, Hóa học, Thiên văn, Sinh học (Physics, Chemistry, Astronomy, Biology) phải học bổ sung kiến thức môn Quản lý Sản xuất (Production Management) và Xác suất Thống kê (Engineering Probability and Statistics).

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: Thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành: Kỹ thuật Y sinh, Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Điện tử Y Sinh, Công nghệ sinh học, Y, Dược, Nha, Sinh học, Kỹ thuật y học.

– Đối tượng phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Điện, Điện tử, Viễn thông, Máy tính, Điều khiển Tự động, Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Toán, Lý, Hóa, Tin học, Tâm lý học.

– Môn học bổ sung kiến thức: Giới thiệu về Kỹ Thuật Y Sinh

– Đối tượng không phải học Bổ sung Kiến thức: Thí sinh tốt nghiệp Đại học các ngành: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Phần mềm.

– Đối tượng phải học Bổ sung Kiến thức: tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Toán, Toán-Tin, Điện, Điện tử, Viễn thông, Vật lý – Tin học, Sinh học – Tin học yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.

– Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính.