1. Chức năng

Phòng Đào tạo Sau đại học – trường Đại học Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo; quản lý học viên, bồi dưỡng kiến thức Sau đại học theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

 • Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác tổng hợp liên quan đến đào tạo sau đại học của Trường, bao gồm: tư vấn tuyển sinh, tổ chức thi tuyển sinh; phối hợp với các khoa để tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập; quản lý tiến độ học tập của học viên; tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, triển khai thực hiện các thủ tục cấp phát văn bằng… thống kê, báo cáo số liệu về hoạt động đào tạo Sau đại học theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Tổ chức quản lý kết quả học tập của học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS). Lưu trữ bảng điểm gốc, hồ sơ gốc, danh sách lý lịch khoa học và danh sách học viên theo quy định. – Phối hợp với các Khoa, Bộ môn nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung chương trình phương thức và kế hoạch học tập đối với các ngành đào tạo sau đại học của trường học phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng hội nhập quốc tế. Tổ chức cập nhật và hoàn thiện chương trình giảng dạy – học tập theo định kỳ.
 • Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa Trường với các địa phương và các trường, viện đại học trong nước và quốc tế trong việc đào tạo Sau đại học. – Chủ trì xây dựng quy chế, quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng bậc Sau đại học.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình xử lý học vụ. Đầu mối công tác: Khen thưởng- Kỷ luật học viên.
 • Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn… liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.
 • Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của học viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu. Phối hợp với các đơn vị liên quan cấp thẻ học viên, giấy chứng nhận học viên, giấy chứng nhận kết quả học tập (tiếng Việt, tiếng Anh) và các giấy tờ khác cho học viên.
 • Quản lý trang thông tin điện tử về hoạt động đào tạo sau đại học.
 • Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của GV cho hệ sau đại học.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

3. Các kênh thông tin liên lạc

 • Xem chi tiết tại đây.

4. Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính:

 • Địa chỉ: O2.609, Trường ĐHQT, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028 3724 4270 – Nội bộ: 3120, 3209
 • Giờ làm việc: 8h00 đến 16h00 (T2-T6)

Cơ sở nội thành:

 • Địa chỉ: 234 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028 3824 2092
 • Lịch trực: 17h30 đến 20h00 (T2-T6)