1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học. Thực hiện các công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo sau đại học theo hướng tăng dần quy mô tuyển sinh và chuẩn hóa về chất lượng
 • Phát triển các chương trình liên kết đào tạo và bồi dưỡng sau đại học với các trường, viện đại học trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau đại học.
 • Hỗ trợ khoa, bộ môn trong việc xây dựng hồ sơ mở ngành
 • Chủ trì việc soạn thảo và ban hành quy chế, quy định, qui trình liên quan đến đào tạo sau đại học.
 • Phối hợp với các khoa, bộ môn trong việc: Xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập và nghiên cứu; xác định cơ cấu, kiến thức các môn học đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo.
 • Thực hiện nhiệm vụ Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Sau đại học: Đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học trình hội đồng.
 • Tổ chức quảng bá tuyển sinh Sau đại học, chủ trì công tác tuyển sinh sau đại học và quản lý hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
 • Tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh sau đại học.
 • Lưu trữ hồ sơ trích ngang của học viên cao học và nghiên cứu sinh, bài thi trong các kỳ thi tuyển sinh theo quy chế hiện hành.
 • Tổ chức nhập học, thực hiện điều độ kế hoạch và giám sát giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho bậc học sau đại học; theo dõi việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên (kể cả học viên trao đổi nước ngoài); thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các khoa, bộ môn
 • Phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức, kiểm tra thi, quản lý điểm thi tuyển sinh, các học phần.
 • Quản lý kết quả của học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản… liên quan đến công tác đào tạo sau đại học. Cấp thẻ học viên, giấy chứng nhận học viên, giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho học viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.
 • Phối hợp với các khoa, bộ môn trong việc thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ được đề xuất từ các khoa, bộ môn và theo quy định của ĐHQG-HCM và Trường ĐHQT.
 • Đề xuất thành lập các Hội đồng xử lý học vụ, Hội đồng xét Tốt nghiệp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Thực hiện công tác xét chuẩn tiếng Anh đầu ra, xét tốt nghiệp và quản lý và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định. Xác minh tính xác thực của văn bằng chứng chỉ sau đại học do nhà trường cấp khi nhận được yêu cầu của các cơ quan, đơn vị khác. Tổ chức phát bằng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Phổ biến, hướng dẫn cho ứng viên dự tuyển các quy định liên quan đến chính sách tuyển sinh của trường.
 • Phổ biến, hướng dẫn cho học viên quy chế của cơ sở đào tạo và các quy định liên quan đến quá trình học tập, các quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của học viên khi bắt đầu khóa học; tham mưu quy trình chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo khi học viên có yêu cầu…
 • Đề xuất việc tiêu hủy các tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo đã hết thời gian lưu trữ, đảm bảo đúng quy định.
 • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo sau đại học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
 • Quản lý khối lượng giảng dạy sau đại học
 • Quản lý phần mềm quản lý đào tạo sau đại học Edusoft/Edusoft web.
 • Tham gia góp ý, sửa đổi, bổ sung cho văn bản pháp luật, các quy chế, quy định có liên quan đến hoạt động đào tạo sau đại học, hoạt động chung của nhà trường và theo nhiệm vụ được phân công.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường

3. Thông tin liên hệ

4. Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Phòng O2.609, Trường ĐHQT, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028 3724 4270 – Nội bộ: 3120, 3209
 • Giờ làm việc: 8h00 đến 16h00 (T2-T6)

Địa điểm nội thành (tạm thời):

 • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà C4, Cổng số 3, Trường Đại học Bách Khoa – 142 Tô Hiến Thành, Quận 10 (Đối diện số 495 Tô Hiến Thành)
 • Lịch làm việc: 18h00 đến 20h00 (T2-T6)