Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 9340101

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Thông tin tổng quan

Mã số ngành đào tạo: 9340101 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh 

Thời gian đào tạo: 3 năm

Học phí toàn khóa: 211.500.000 VND/3 năm, 282.000.000 VND/04 năm

Địa điểm đào tạo: Cơ sở nội thành – 234 Pasteur, quận 3, TP.HCM 

2. Giới thiệu Khoa Quản trị Kinh doanh

a, Về Khoa Quản trị Kinh doanh 

Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM là một trong những đơn vị dẫn đầu đào tạo các chuyên ngành quản trị kinh doanh chất lượng cao và có uy tín trong khối các trường đại học công lập hiện nay.  

Khoa hiện là đơn vị có số lượng sinh viên đông nhất trường Đại học Quốc tế. Các chương trình đào tạo của Khoa đã đạt chuẩn kiểm định của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và đang hướng đến kiểm định ACBSP của Hoa Kỳ.

b, Về nghiên cứu khoa học 

Để làm tốt công tác nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ giảng dạy và hỗ trợ các doanh nghiệp một cách hiệu quả, Khoa đã phát triển một số định hướng nghiên cứu như sau: 

– Nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu thị trường, phát triển chiến lược marketing cho một số sản phẩm và công ty có tiềm năng trên địa bàn thành phố. 

– Một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn, cơ cấu vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, hoạt động của thị trường chứng khoán và các quỹ đầu tư, tìm hiểu cơ hội ứng dụng các chuẩn mực quốc tế trong kế toán và tài chính. 

– Những cơ hội, thách thức và giải pháp đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong bối cảnh toàn cầu hoá, hợp tác và cạnh tranh, quản trị trong môi trường đa văn hoá, trong các công ty đa quốc gia.

– Đánh giá nhu cầu nhân lực và các phương pháp quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như trong các tập đoàn kinh tế lớn. 

– Ứng dụng các mô hình quản lý vận hành, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý hậu cần cho các doanh nghiệp trong nước. 

Xem các công bố nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị Kinh doanh tại đây 

3. Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh bao gồm:

  • Học phần bổ sung (nếu có): 30 tín chỉ
  • Học phần môn học: 12 tín chỉ
  • Tiểu luận tổng quan: 03 tín chỉ
  • Chuyên đề tiến sĩ: 06 tín chỉ
  • Luận án tiến sĩ: 75 tín chỉ

Khung chương trình đào tạo chi tiết xem tại đây

 

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights