Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Đơn thay đổi thời khóa biểu Điều chỉnh thời khóa biểu (sau thời gian đăng ký môn học trên Edusoft Master) Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn yêu cầu lấy bảng điểm Yêu cầu IU cấp bảng điểm Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin cấp giấy xác nhận học viên Yêu cầu IU cấp giấy xác nhận: Đang là học viên của trường; Học chương trình tiếng Anh; Hoàn thành chương trình đào tạo… Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn cấp lại mật khẩu Cấp lại các mật khẩu Edusoft Master, Email, Blackboard, E-Library Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn cấp lại thẻ học viên N/A Thạc sỹ
Đơn xin điểm I N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin phúc khảo Đơn xin phúc khảo dành cho thi cuối kỳ Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin bảo lưu N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin nghỉ tạm thời N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin nghỉ học N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin đổi đề tài luận văn N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin đổi GV hướng dẫn luận văn N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin đổi đề tài & GV hướng dẫn N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đăng ký học chương trình nghiên cứu Đăng ký học chương trình nghiên cứu (chỉ dành cho chương trình có dạy theo hình thức nghiên cứu: MEE, MITM, MISE) Thạc sỹ, Tiến sỹ
Xin miễn giảm học phí chương trình Sau đại học N/A Thạc sỹ
Đơn xin hoàn trả tiền đóng dư N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Yêu cầu các nội dung khác N/A Thạc sỹ, Tiến sỹ
Đơn xin gia hạn thời gian học tập N/A Thạc sỹ