Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐHQTĐHQG Tp.HCM xin thông tin về các loại Biểu mẫu và Mẫu đơn:

Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Phiên bản Tiếng Việt Phiên bản Tiếng Anh
Đơn thay đổi thời khóa biểu Điều chỉnh thời khóa biểu (sau thời gian đăng ký môn học trên Edusoft Master) Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn yêu cầu lấy bảng điểm Yêu cầu IU cấp bảng điểm Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin cấp giấy xác nhận học viên Yêu cầu IU cấp giấy xác nhận: Đang là học viên của trường; Học chương trình tiếng Anh; Hoàn thành chương trình đào tạo… Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn cấp lại mật khẩu Cấp lại các mật khẩu Edusoft Master, Email, Blackboard, E-Library Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn cấp lại thẻ học viên N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin điểm I N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin phúc khảo Đơn xin phúc khảo dành cho thi cuối kỳ Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin bảo lưu tuyển sinh N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin nghỉ tạm thời, bảo lưu kết quả học N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin nghỉ học N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin đổi đề tài luận văn N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin đổi GV hướng dẫn luận văn N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin đổi đề tài & GV hướng dẫn N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn đăng ký xét chuẩn tiếng Anh đầu ra Kèm bản sao công chứng chứng chỉ, văn bằng Thạc sĩ
Xin miễn giảm học phí chương trình Sau đại học N/A Thạc sĩ
Đơn xin hoàn trả tiền đóng dư N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Yêu cầu các nội dung khác N/A Thạc sĩ, Tiến sĩ
Đơn xin gia hạn thời gian học tập N/A Thạc sĩ
Đăng ký học chương trình nghiên cứu Đăng ký học chương trình nghiên cứu (chỉ dành cho chương trình có dạy theo hình thức nghiên cứu: MEE, MITM, MISE) Thạc sĩ, Tiến sĩ
Mẫu đăng ký phương thức đào tạo Đăng ký học phương thức đào tạo Thạc sĩ
Mẫu đồng ý của cán bộ hướng dẫn Thạc sĩ
Cam kết học bổng Cam kết học bổng tuyển sinh bậc Thạc sĩ Thạc sĩ