1. Lớp hướng dẫn ôn tập

Nhằm hỗ trợ các thí sinh có nguyện vọng tham gia Tuyển sinh Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) có tổ chức các lớp hướng dẫn ôn tập, thông tin cụ thể như sau:
Ngành Quản trị Kinh doanh
Ngành Quản lý Công nghệ Thông tin

2. Tài liệu ôn tập

Các thí sinh có thể tự ôn tập theo tham khảo các tài liệu ôn tập theo từng ngành như sau:

3. Lớp ôn tập tiếng Anh

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) có tổ chức các lớp ôn tập tiếng Anh nhằm hỗ trợ các thí sinh có nguyện vọng tham gia Tuyển sinh Sau Đại học. Thí sinh có thể tự ôn tập theo tài liệu tham khảo như sau:

4. Địa điểm nhận hồ sơ và Thông tin liên hệ

4.1. Địa điểm nhận hồ sơ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG TP.HCM

a. Cơ sở chính:
b. Cơ sở nội thành:

4.2. Thông tin liên hệ