Lớp Hướng dẫn Ôn tập

Nhằm hỗ trợ các bạn thí sinh có nguyện vọng tuyển sinh Sau Đại học Trường Đại học Quốc Tế, nhà trường có tổ chức các lớp Hướng dẫn ôn tập, thông tin cụ thể như sau:

Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành Quản lý Công nghệ Thông tin

 

Ngoài ra, thí sinh có thể tự ôn tập theo tham khảo các tài liệu ôn tập theo từng ngành như sau:

Lớp Ôn tập Tiếng Anh

Nhằm hỗ trợ các bạn thí sinh có nguyện vọng tuyển sinh Sau Đại học Trường Đại học Quốc Tế, nhà trường có tổ chức các lớp Ôn tập Tiếng Anh, thông tin cụ thể vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học. Ngoài ra, thí sinh có thể tự ôn tập theo tham khảo tài liệu như sau: