1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

2. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

3. Địa điểm nhận hồ sơ và Thông tin liên hệ

3.1. Địa điểm nhận hồ sơ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG TP.HCM

a. Cơ sở chính:
b. Cơ sở nội thành:

3.2. Thông tin liên hệ