Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8340403

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Tổng quan

 • Tên chuyên ngành đào tạo:Quản lý công
 • Mã số chuyên ngành đào tạo: 8340403
 • Bậc đào tạo: Thạc sĩ
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
 • Thời gian đào tạo: 2 năm
 • Địa điểm đào tạo: Cơ sở nội thành – 234 Pastuer, P.VTS, Q3, Tp.HCM
 • Học phí toàn khóa học: 60,000,000 VNĐ
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHQT
 • Video Giới thiệu: Khoa Quản trị Kinh doanh

2. Điểm khác biệt nổi bật

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tại TP. HCM:

 • Có kiến thức vững vàng về Quản lý công hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, truyền thông, phương pháp nghiên cứu khoa học… vào việc xây dựng, thực thi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý nhân sự trong khu vực công.
 • Có tầm nhìn chiến lược và có kiến thức giúp việc xây dựng và thực thi chính sách công một cách hữu hiệu.
 • Hiểu tâm lý quần chúng, có khả năng thực hiện các chương trình truyền thông đúng chủ trương và hợp lòng quần chúng, có khả năng xử lý khủng hoảng.
 • Có khả năng nhận biết, đánh giá các vấn đề về đạo đức trong công việc và trong các lĩnh vực liên quan.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường làm việc và môi trường xã hội.
 • Có cơ hội giao lưu học tập kinh nghiệm quản lý công tại nước ngoài.
 • Có cơ hội tham gia các hội thảo quốc tế chuyên đề để nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trong lãnh vực quản lý công của Việt Nam ra thế giới.
 • Có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, truyền thông và trình bày trước đám đông.

Đối tượng đào tạo:

 • Đội ngũ cán bộ, công chức đang làm công tác quản lý không chỉ tại quận, huyện, sở, ban, ngành mà còn mở rộng đến cấp xã, phường
 • Các cá nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tổ chức phi chính phủ muốn nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực quản lý công và ứng dụng trong công việc đang đảm nhận.

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được trang bị:

 • Năng lực quản lý kinh tế, xã hội, năng lực xây dựng và thực thi chính sách, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng
 • Kỹ năng có thể đảm nhận và làm tốt các vị trí lãnh đạo trong khu vực công và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công của TP. HCM xứng tầm khu vực.
 • Kiến thức về Quản lý công hiện đại: Kinh tế, tài chính, lãnh đạo, truyền thông, quản lý khủng hoảng và quản lý hành chính.

4. Khung chương trình đào tạo

Chương trình có 1 định hướng (áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau):

 • Phương thức nghiên cứu 2: 60 tín chỉ (Kiến thức chung; Kiến thức cơ sở và chuyên ngành; Đề án, chuyên đề nghiên cứu; Luận văn)

Khung chương trình đào tạo:

 

About Instructor

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X