Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8340403

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Thông tin tổng quan

Mã số chuyên ngành đào tạo: 8340403 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt 

Thời gian đào tạo: 2 năm

Học phí toàn khóa: 60.000.000 VND

Địa điểm đào tạo: Cơ sở nội thành – 234 Pasteur, quận 3, TP.HCM 

2. Mục tiêu đào tạo

a, Về kiến thức 

– Kiến thức vững vàng về quản lý công hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, truyền thông, phương pháp nghiên cứu khoa học… vào việc xây dựng, thực thi đường lối chính sách của đảng và nhà nước.  

– Kiến thức về tầm nhìn chiến lược và có kiến thức giúp việc xây dựng và thực thi chính sách công một cách hữu hiệu. 

b, Về kỹ năng 

– Lãnh đạo, quản lý nhân sự trong khu vực công.  

– Hiểu tâm lý quần chúng, có khả năng thực hiện các chương trình truyền thông, có khả năng xử lý khủng hoảng.  

– Kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình và trình bày trước đám đông. 

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được trang bị: 

– Năng lực quản lý kinh tế, xã hội, năng lực xây dựng và thực thi chính sách, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng 

– Kỹ năng có thể đảm nhận và làm tốt các vị trí lãnh đạo trong khu vực công và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công của TP. HCM xứng tầm khu vực. 

– Kiến thức về Quản lý công hiện đại: Kinh tế, tài chính, lãnh đạo, truyền thông, quản lý khủng hoảng và quản lý hành chính. 

4. Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu với 60 tín chỉ bao gồm: Kiến thức chung; Kiến thức cơ sở và chuyên ngành; Đề án, chuyên đề nghiên cứu; Luận văn (áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau)

Khung chương trình đào tạo:

– Từ khóa tuyển đợt 1 năm 2020 về trước: Nhấp vào để xem

– Từ khóa tuyển đợt 2 năm 2020 đến đợt 2 năm 2021: Nhấp vào để xem

– Từ khóa tuyển năm 2022 về sau: Nhấp vào để xem

 

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights