I. Thông tin chung

Các văn bản về quy chế, quy định, thông báo chuẩn tiếng Anh đầu ra, học bổng học viên/ nghiên cứu sinh xem tại: https://oga.hcmiu.edu.vn/quy-che-va-quy-dinh-dao-tao

1. Kế hoạch năm học

Năm học Học kỳ Thời gian Bắt đầu – Kết thúc
 

2023-2024

I 18/9/2023 – 03/02/2024
II 19/02/2024 – 06/7/2024
08/7/2024 – 31/8/2024

2. Thủ tục nhập học, Lệ phí nhập học, Học phí và Hướng dẫn đóng học phí

2.1 Thủ tục nhập học, Lệ phí nhập học

Nhà trường sẽ gửi giấy báo nhập học kèm thông tin về tài khoản Edusoft Master, Blackboard và email (trường cấp) đến học viên (HV) / Nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển

HV/NCS gửi hình về email infor.grad@hcmiu.edu.vn để làm thẻ học viên

HV/NCS đóng lệ phí nhâp học theo thông tin sau:

Chương trình/Mức học bổng 100% 25%,50% Không có học bổng
Thạc sĩ 9,000,000 18,000,000
Thạc sĩ Quản lý Công 7,500,000 15,000,000
Nghiên cứu sinh 6,000,000 15,000,000 30,000,000

 Lưu ý: 
– Lệ phí nhập học sẽ được cấn trừ vào học phí khi học viên bắt đầu chương trình học.
– Trường hợp HV/NCS nhận học bổng 100% không thuộc diện tham gia lớp Bridging program sẽ được miễn lệ phí nhập học
– Lệ phí nhập học sẽ không được hoàn trả, áp dụng từ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2019
– Các trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Giám hiệu xem xét.

2.2 Học phí và Hướng dẫn đóng học phí

– Học viên xem thông báo về học phí khóa học trên trang thông tin điện tử của phòng Đào tạo Sau Đại học (ĐTSĐH) tại https://oga.hcmiu.edu.vn/ và tài khoản cá nhân tại trang http://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn/

– Mức học phí trên không bao gồm học phí cải thiện điểm, học phí học lại, phí mời hội đồng bảo vệ luận văn lần 2 …

– Tỷ giá USD/VNĐ sẽ được thông báo vào đầu mỗi học kỳ và học phí hiển thị trên tài khoản Edusoft Master của học viên là học phí tính theo VNĐ.

a. Các thời điểm đóng học phí

Lệ phí nhập học: Theo thông báo kèm giấy báo trúng tuyển

Học phí học kỳ: Trong vòng 30 ngày đối với học kỳ hè và 45 ngày đối với học kỳ chính, tính từ ngày bắt đầu học kỳ.

b. Hướng dẫn đóng học phí

– Tỉ giá VNĐ/USD được thông báo đầu mỗi học kỳ, học phí hiển thị trên trang thông tin cá nhân của học viên là học phí đã được quy đổi sang VNĐ.

– Học viên nộp học phí bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo nội dung sau:

Tên đơn vị Trường Đại học Quốc tế
Số tài khoản 3140035267
Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Đông Sài Gòn
Nội dung Họ tên HV, MSHV nộp học phí HK…
Số tiền  …VNĐ

Sau 3-5 ngày chuyển tiền, học viên lên tài khoản edusoft master để lấy hóa đơn điện tử (thông tin học phí sẽ được cập nhật mỗi thứ sáu hàng tuần)

Mọi chi tiết liên quan về học phí, học viên vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính, điện thoại: 028 37244270 – 3311 hoặc 3420.

3.Xử lý học vụ khi nợ học phí

HV/NCS phải đóng học phí trong vòng 45 ngày từ khi bắt đầu học kỳ của học kì chính và trong vòng 30 ngày từ khi bắt đầu học kỳ của học kì hè. Nếu HV/NCS không hoàn thành nghĩa vụ học phí trước các thời điểm này sẽ không được thi giữa học kỳ và cuối kỳ hoặc không được công nhận kết quả học tập; và không được cấp các giấy xác nhận liên quan đến học vụ;

HV không được đăng ký môn học kể cả luận văn tốt nghiệp;

NCS đã hoàn tất các môn học nhưng vẫn còn nợ học phí thì không được tổ chức bảo vệ đề cương, không được tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, báo cáo giữa kỳ và các kỳ bảo vệ luận án các cấp.

4. Cổng thông tin học viên EDUSOFT MASTER

4.1. Đăng nhập

    Username: mã số học viên/nghiên cứu sinh

    Password: Ngày sinh (nnttnnnn)

    Ví dụ: sinh ngày 11/12/1991, passwords: 11121991

    Học viên cần đổi password sau lần đăng nhập đầu tiên

4.2. Đăng ký môn học

– Việc đăng ký môn học được tổ chức theo học kỳ với hình thức đăng ký online, Thông báo đăng ký môn học sẽ được đăng tải 1 – 1.5 tháng trước ngày bắt đầu học kỳ tại trang http://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn/ và https://oga.hcmiu.edu.vn/

– Học viên căn cứ vào các thông tin sau để đăng ký môn học: Quy định về đào tạo, Chương trình đào tạo, thời khóa biểu dự kiến để biết thông tin các môn học, lịch đăng ký môn học, kết quả học tập để đăng ký môn học phù hợp với khả năng.

– Học kỳ đầu tiên: Nhà trường xếp thời khóa biểu mặc định.

—>Trường hợp học viên không tham dự lớp được theo thời khóa biểu, có thể gửi mail/đơn/yêu cầu hủy đăng ký môn học về Phòng ĐTSĐH để được hỗ trợ. 

– Từ học kỳ thứ 2 trở đi: HV/NCS tự đăng ký môn học. 

– Học viên ngành Quản lý Công được đăng ký môn học mặc định ở tất cả các kỳ, trường hợp học viên không tham dự được lớp theo thời khóa biểu mặc định có thể gửi mail/đơn/yêu cầu trên tài khoản edusoft để hủy môn. Và học viên cần chủ động theo dõi thời khóa biểu các học kỳ tiếp theo để đăng ký tham dự các môn để đảm bảo tiến độ hoàn thành chương trình học. 

4.3. Những tác vụ khác
 • Xem thời khóa biểu
 • Xem học phí
 • Xem điểm
 • Đăng ký môn học
 • Xem thông báo
 • Lấy form học viên
 • Gửi yêu cầu

5. Hệ thống E-learning – Blackboard

Mỗi học viên sẽ được cấp một tài khoản E-learning để phục vụ cho việc học tập, giảng viên sẽ gửi bài giảng và sẽ có các yêu cầu nộp bài tập lên hệ thống Blackboard.

Học viên truy cập vào trang web https://blackboard.hcmiu.edu.vn với thông tin đăng nhập được gửi khi nhập học. 

Trong quá trình học, sẽ có sử dụng một số phần mềm, ứng dụng giảng dạy và học tập trực tuyến. Học viên vào link dưới đây để xem hướng dẫn sử dụng các tài khoản: https://cis.hcmiu.edu.vn/cis-elearning-guidelines

6. Thư viện

Một số dịch vụ của thư viện dành cho học viên sau đại học:

+     Cung cấp chương/ phần tài liệu (từ xa)

+     Đọc luận văn (trực tuyến/ tại chỗ)

+     Mượn tài liệu

+     Đọc tạp chí khoa học (trực tuyến)

+     Hỗ trợ nghiên cứu (từ xa/ tại chỗ)

+     Hướng dẫn nộp lưu chiểu luận văn tốt nghiệp

Học viên xem thông tin chi tiết tại:https://library.hcmiu.edu.vn/

7. Dịch vụ cung cấp cho HV/NCS

Tất cả dịch vụ được cung cấp khi HV/NCS đã hoàn tất học phí.

HV/NCS gửi mail yêu cầu cung cấp dịch vụ (mail đến chuyên viên phụ trách học vụ), điền yêu cầu trên tài khoản Edusoft Master hoặc điền form yêu cầu để sẵn tại 02 cơ sở. Đóng lệ phí (đối với các dịch vụ có lệ phí) tại phòng Kế hoạch Tài chính hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường.

Học viên đăng ký nhận bảng điểm, giấy chứng nhận … tại 02 cơ sở đào tạo của Nhà trường, trường hợp ở xa học viên có thể yêu cầu gửi qua đường bưu điện và tự trả phí vận chuyển.

 • Cấp bảng điểm (lệ phí 20.000 VND / 01 bảng điểm)
 • Cấp các giấy chứng nhận học viên, …
 • Làm thẻ học viên nếu bị mất, gia hạn thẻ  (đóng lệ phí làm lại thẻ)
 • Đăng ký bảo hiểm y tế khi có nhu cầu (Phòng Công tác Sinh viên)

8. Hoãn thi (điểm I), Cải thiện điểm và Phúc khảo điểm, Học lại

8.1 Hoãn thi (điểm I)

– Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham dự được kỳ thi kết thúc môn học, học viên phải làm đơn xin hoãn thi và nộp cho phòng ĐTSĐH trước buổi thi kết thúc môn học. Trường hợp đặc biệt đau ốm, tai nạn hoặc lý do chính đáng không thể tham gia buổi thi, học viên có thể nộp đơn xin hoãn thi kèm minh chứng liên quan trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thi kết thúc môn học.

– Học viên được xem xét hoãn thi và nhận điểm I – điểm chưa hoàn tất – khi có đủ các điều kiện sau:

+    Học viên đã đăng ký môn học, được sắp xếp thời khóa biểu và hoàn thành các thành phần bắt buộc của môn học như: Đi học đầy đủ, dự các lần kiểm tra, hoàn tất các phần thí nghiệm, thực hành;

+     Đã nộp học phí của môn học;

+     Không bị giảng viên phụ trách giảng dạy môn học liên quan đề nghị cấm thi;

+     Có đơn xin hoãn thi.

– Học viên không cần đăng ký học lại môn học được hoãn thi trong học kỳ tiếp theo. Học viên hoãn thi môn học nào thì được phép dự thi kết thúc môn học đó vào học kỳ tiếp theo khi môn học được mở.

– Để được dự thi kết thúc môn học đã hoãn thi, học viên phải nộp đơn xin dự thi xóa điểm I cho phòng ĐTSĐH trong vòng 02 tuần trước ngày thi kết thúc môn học đó được mở vào học kỳ tiếp theo.

– Trong thời hạn là 01 năm tiếp theo, nếu học viên không đủ điểm để đánh giá môn học đã hoãn thi, điểm I tự động chuyển thành điểm F (điểm “0”).

8.2. Cải thiện điểm 

– Học viên được quyền đăng ký học cải thiện điểm môn học, điểm số được công nhận sẽ là điểm cao nhất trong các lần học.

8.3 Phúc khảo điểm

Học viên nộp đơn phúc khảo điểm trong vòng 07 ngày từ khi công bố điểm.

Học viên có thể phúc khảo điểm giữa kỳ, bài tập và cuối kỳ tùy theo nguyện vọng.

Mẫu đơn lấy tại phần Mẫu đơn và Biểu mẫu.

8.4 Học lại

Trường hợp học viên rớt môn cần đăng ký học lại môn để đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Học viên theo dõi thời khóa biểu và thông báo đăng ký môn học ở các kỳ tiếp theo để đăng ký môn. 

– Đối với môn bắt buộc: Học viên đăng ký học lại đúng môn đã rớt.

– Đối với môn tự chọn: Học viên đăng ký học lại đúng môn đã rớt hoặc môn khác nằm trong danh sách môn tự chọn của ngành. 

8.5 Phân loại điểm

Xếp loại Thang điểm 100 Điểm chữ Thang điểm 4
Đạt (Passing)
Xuất sắc (Excellent) 90 ≤ GPA ≤ 100 A+ 4,0
Giỏi (Very good) 80 ≤ GPA < 90 A 3,5
Khá (Good) 70 ≤ GPA < 80 B+ 3,0
Trung bình Khá (Fair) 60 ≤ GPA < 70 B 2,5
Trung bình (Average) 55 ≤ GPA < 60 C 2,0
Không đạt (No passing)
Yếu (Weak) 40 ≤ GPA < 55 D+ 1,5
Kém (Very weak) 30 ≤ GPA < 40 D 1,0
GPA < 30 F 0,0

Ghi chú: Thang điểm quy đổi 4 chỉ mang tính tham khảo, dùng chuyển đổi khi cần thiết, không dùng để ghi và phân loại kết quả đánh giá.

9. Môn Triêt học và Miễn môn Triết học

Môn Triết học được tổ chức định kỳ vào học kỳ chính. 

Trường hợp học viên đã có các văn bằng như: Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân lý luận chính trị, giáo dục chính trị ..;

Hoặc chứng chỉ Triết học sau đại học phù hợp với khối ngành đào tạo (trong thời hạn 5 năm) sẽ được xem xét miễn học môn Triết học.

Hồ sơ miễn môn Triết học bao gồm:

 • Đơn đề nghị miễn Triết (sử dụng mẫu yêu cầu chung phần biểu mẫu);
 • Sao y công chứng văn bằng liên quan
 • Sao y công chứng bản điểm liên quan

Gửi hồ sơ về Phòng ĐTSĐH để được xem xét và phản hồi thông tin.

10. Quy trình và Mức phí điều chỉnh đăng ký môn học

10.1 Quy trình

– Bước 1: Học viên điều chỉnh đăng ký môn học (thêm, hủy môn) theo mẫu quy định: Điền mẫu đơn và gửi mail về học vụ hoặc nộp tại Trường

 • Trước khi môn học bắt đầu: Không cần minh chứng.
 • Sau khi môn học bắt đầu: Nộp kèm minh chứng chính đáng thể hiện lý do cụ thể.

– Bước 2: Khoa/ Trung tâm/ Giáo viên chủ nhiệm duyệt nội dung

 • Liên hệ trả lời cho học viên các trường hợp không được đồng ý.
 • Gửi đơn đã có xác nhận của Khoa/ Trung tâm/ Giáo viên chủ nhiệm về Phòng Đào tạo Sau Đại học.

– Bước 3: Phòng Đào tạo Sau Đại học điều chỉnh đăng ký môn học cho học viên.

 • Điều chỉnh đăng ký môn học cho học viên.
 • Tính lệ phí hủy môn nếu có.
 • Chuyển kết quả điều chỉnh đăng ký lên Edusoft Master vào thứ Sáu hàng tuần.
10.2 Mức phí hủy đăng ký môn điều chỉnh 
STT Thời điểm gửi đơn Mức phí
1 Trước buổi học thứ ba của môn học Không tính phí
2 Từ buổi học thứ ba của môn học 100% học phí

Áp dụng từ học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.

11. Quy cách ghi tên Trường Đại học Quốc tế trong công bố khoa học của học viên
Quy cách ghi tên Trường Đại học Quốc tế trong công bố khoa học của học viên như sau:
Tên tiếng Việt: Nguyễn Văn A 1,2,3,…

1. Trường Đại học Quốc Tế, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Tên tiếng Việt của đơn vị khác có đóng góp cho công trình (nếu có)

Tên tiếng Anh: Nguyen Van A 1,2,3,…

1. International University, Ho Chi Minh City, Vietnam

2. Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam

3. Tên tiếng Anh của đơn vị khác có đóng góp cho công trình (nếu có)

Trường hợp nếu tác giả/nhóm tác giả muốn đưa tên phòng thí nghiệm/khoa trực thuộc nơi thực hiện nghiên cứu vào thông tin của tác giả trong công bố, thì tên của phòng thí nghiệm/khoa trực thuộc sẽ được ghi ngay sau tên tác giả/nhóm tác giả, sau đó là tên đơn vị.
12. Hướng dẫn học vụ cho khóa tuyển năm 2020 và 2021

Chi tiết hướng dẫn học vụ cho các khóa tuyển sinh từ năm 2020

II. Học vụ Thạc sĩ

1. Thời gian học Thạc sĩ 

– Thời gian học đúng hạn: 2 năm tính từ ngày nhập học (từ khóa 2019 trở đi, các khóa từ 2018 trở về trước có thời gian học tập chính thức là 1.5 năm học 2 năm tùy ngành cụ thể). 

– Thời gian học tối đa (gồm cả thời gian nộp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra): Gấp đôi thời gian đào tạo đối với khóa tuyển sinh 2018 trở về trước; 4 năm đối với khóa tuyển sinh 2019 trở đi.

2. Các mốc quan trọng 

2.1 Nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học khi nhận được giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học. Sau thời gian này, nếu học viên không làm thủ tục nhập học sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

2.2 Đăng ký môn học: Đầu mỗi học kỳ, học viên cần tiến hành đăng ký môn học và đóng học phí đúng quy định. Học viên ngành Quản lý Công sẽ được phòng ĐTSĐH đăng ký mặc định.

2.3 Nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra: Học viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh (còn thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp chứng chỉ tiếng Anh) bất kỳ lúc nào trong khóa học để được xét công nhận tiếng Anh đầu ra (chi tiết xem mục IV).

2.4 Đăng ký luận văn tốt nghiệp:

– Đối với chương trình ứng dụng: Khi kết học học kỳ thứ 3

– Đối với chương trình nghiên cứu: Khi kết thúc học kỳ thứ 1

– Khoa/ Trung tâm sẽ có thông báo đến học viên của khóa tại thời điểm cụ thể theo lộ trình học tập, học viên không đăng ký môn học luận văn trên edusoft master. Phòng ĐTSĐH sẽ hỗ trợ đăng ký sau khi nhận được công văn giao đề tài từ Khoa/ Trung tâm.

2.5 Xét tốt nghiệp: Ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra và hoàn thành học phí. Học viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp và có thể yêu cầu cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo.  

2.6 Học vụ đặc biệt: Một năm nhà trường có 02 đợt xử lý học vụ đặc biệt vào tháng 2 và tháng 8 hằng năm.

3. Quy định bảo lưu – tạm dừng

Bảo lưu kết quả trúng tuyển: Học viên được bảo lưu kết quả trúng tuyển khi đã hoàn thành thủ tục nhập học. 

– Nghỉ học tạm thời (tạm dừng): Học viên có thể viết đơn gửi Nhà trường đề nghị được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây: bị ốm đau hoặc tai nạn phải điều trị trong thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế; vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này học viên phải học ít nhất một học kỳ ở Trường.

– Thời gian nghỉ học tạm thời được tính trong thời gian đào tạo (ngoại trừ trường hợp được điều động vào lực lượng vũ trang và nghỉ hộ sản). Học viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải có đơn gửi Nhà trường trong thời gian đăng ký học của học kỳ liên quan. Thời gian nghỉ học tạm thời cho các trường hợp khác là thời gian cần thiết theo nhu cầu, nguyện vọng của học viên nhưng thời gian hoàn thành chương trình đào tạo phải theo đúng quy định.

4. Xử lý học vụ

Hội đồng xử lý học vụ của Nhà trường sẽ xem xét các trường hợp học vụ đặc biệt như: Cứu xét tốt nghiệp, gia hạn thời gian học tập …

Một năm, Hội đồng xử lý học vụ của Trường sẽ họp 02 lần vào tháng 2 và tháng 8.

Học viên cần nộp đơn và minh chứng để được xem xét.

5. Học bổng và miễn giảm 

5.1 Học bổng

– Học viên nhận học bổng 100% không cần đóng học phí.

– Học viên nhận học bổng 50% sẽ đóng 50% học phí của học kỳ tại thời điểm đóng học phí học kỳ theo thông báo khi đăng ký môn học. 

– Học bổng sẽ được cấn trừ cho học viên nhận học bổng trong thời gian 03- 04 tuần sau khi học kỳ kết thúc. Và được thực hiện cấn trừ 02 lần/năm vào thời điểm kết thúc học kỳ 1 và kết thúc học kỳ hè của năm học.

– Đối với các học viên không đạt điều kiện duy trì học bổng theo quy định sẽ thực hiện việc đóng học phí của học kỳ trong thời gian 04 tuần sau khi học kỳ kết thúc.

– Đối với học viên Quản lý Công học bổng chỉ áp dụng cho học kỳ đầu tiên, các học kỳ sau học bổng được xét theo điều kiện học bổng khuyến khích học tập (10% học viên có điểm số cao nhất của học kỳ).

– Các điều kiện chi tiết về học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích học tập và duy trì học bổng tuyển sinh học viên tham khảo thêm thông tin tại link:  https://oga.hcmiu.edu.vn/

5.2 Miễn giảm

Các trường hợp sau được miễn giảm học phí:

– Có anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học chương trình Đại học: được giảm 10% học phí cho sinh viên chương trình Đại học trong học kỳ mà cả hai người đều đăng ký môn học.

– Là cán bộ viên chức trong trường được cử đi học trình độ thạc sĩ tại ĐHQT, thời gian làm việc từ 3 năm trở lên: theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Học viên nộp đơn đề nghị miễn giảm kèm minh chứng về Phòng ĐTSĐH để được xem xét. 

6. Tiếng Anh tăng cường 

Lớp tiếng Anh tăng cường được tổ chức cho các chương trình Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Việt, nhằm hỗ trợ học viên ôn luyện đủ tiêu chuẩn thi tiếng Anh đầu ra. 

Học viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt sẽ tham gia lớp Tiếng Anh tăng cường nếu chưa nộp tiếng Anh đầu ra.

Lần 1 học viên được miễn học phí, nếu không đạt phải học lại và đóng 4.000.000đ/học viên.

7. Chuẩn đầu ra tiếng Anh

7.1 Văn bằng được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ
a. Đối với các khóa tuyển từ năm 2016 đến năm 2021

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; hoặc
– Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh.

b. Đối với các khóa tuyển từ năm 2022 trở đi

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; hoặc
– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài (gồm các môn thuộc kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên ngành; kiến thức bổ trợ và luận văn/đồ án/khóa luận) được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận; hoặc
– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) do Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM cấp; hoặc
– Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh.

7.2 Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh
a. Đối với các khóa tuyển từ năm 2016 đến năm 2021
STT Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt
1 IELTS ≥ 6.0 IELTS  ≥ 4.5
2 TOEFL iBT ≥ 61 TOEFL iBT ≥ 45
3 VNU-EPT ≥ 276. VNU-EPT ≥ 201
4 Kết quả thi tiếng Anh trong kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh tương đượng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
b. Đối với các khóa tuyển từ năm 2022 trở đi
STT Chứng chỉ Điểm tối thiểu
1 IELTS 5.5
2 TOEFL iBT 46
3 TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 400; Đọc: 385; Nói: 160; Viết: 150
4 Cambridge Assessment English B2 First/ B2 Business Vantage/ Linguaskill.
Thang điểm: 160
5 Chứng chỉ ngoại ngữ của các CSĐT được được Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQG-HCM công nhận. Đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B2 theo CEFR)
7.3 Các lưu ý

– Trường Đại học Quốc tế chấp nhận Chứng chỉ/ Chứng nhận VNU-EPT để xét chuẩn tiếng Anh đầu ra cho các khóa tuyển sinh 2021 trở về trước.
– Các chứng chỉ có hiệu lực 02 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến thời điểm nộp cho Phòng Đào tạo Sau Đại học để xét chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ trong thời gian đào tạo tối đa của mỗi chương trình đào tạo.
– Hàng năm Nhà trường sẽ tổ chức 02 đợt xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với tất cả các học viên cao học đang theo học chương trình sau đại học của Nhà trường.
– Học viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh và đề nghị xét đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra bất cứ lúc nào trong quá trình học.Ngoài 02 đợt xét chuẩn tiếng Anh đầu ra thường niên, nhà trường có các đợt xét đột xuất phù hợp với đề nghị của học viên.

7.4 Hồ sơ
 • Đơn đăng ký xét đạt chuẩn Tiếng Anh (mẫu đính kèm): Tiếng Anh, Tiếng Việt
 • Văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh (bản sao y công chứng trong vòng 6 tháng)

8. Xét tốt nghiệp Thạc sĩ

8.1 Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hàng năm
 • Đợt 1: 02 tuần cuối tháng 4
 • Đợt 2: 02 tuần cuối tháng 8
8.2 Điều kiện xét tốt nghiệp chung cho tất cả các ngành
 • Hoàn tất môn trong chương trình đào tạo (Quy chế đào tạo Thạc sĩ của ĐHQG-HCM, Quy chế đào tạo Thạc sĩ của trường ĐH Quốc tế).
  • Kiến thức chung (Triết học)
  • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
  • Luận văn/Đề án Thạc sĩ (tùy khóa tuyển và phương thức đào tạo)
 • Đủ điều kiện tiếng Anh đầu ra: học viên phải thỏa điều kiện theo mục 2.4.
8.3 Điều kiện của các HV học theo phương thức nghiên cứu

Có 01 công bố khoa học về kết quả luận văn do HV cao học là tác giả chính Chi tiết cụ thể từng khóa xem theo Quy chế đào tạo Thạc sĩ của ĐHQG-HCM, Quy chế đào tạo Thạc sĩ của trường ĐH Quốc tế tại mục Quy định

8.4 Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

HV đủ điều kiện xét tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ nộp về phòng ĐTSĐH, cụ thể :

 • Đơn đăng ký xét tốt nghiệp 
 • Lý lịch khoa học (mẫu đính kèm):
 • Bản photo giấy khai sinh.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học kèm bảng điểm có công chứng trong vòng 6 tháng.
 • Chứng chỉ tiếng Anh theo qui định của nhà trường.
 • Đối với học viên có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Văn bản công nhận văn bằng do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
 • Hoàn tất học phí (không nợ nhà trường bất kỳ khoản phí nào).
 • Hồ sơ bảo vệ luận văn (Khoa/Bộ môn/Trung tâm gửi về phòng ĐTSĐH sau khi HV bảo vệ thành công).
 • Mẫu hồ sơ xét tốt nghiệp tiếng Việt
 • Mẫu hồ sơ xét tốt nghiệp tiếng Anh
8.5 Kế hoạch xét tốt nghiệp

Tùy theo kế hoạch năm học, thời gian có thể thay đổi, học viên theo dõi thông báo cụ thể theo từng năm.

STT Công việc Hình thức Thời gian kết thúc
1 Khoa/Bộ môn thông báo thông tin xét tốt nghiệp cho HV
2 Khoa/Bộ môn gửi kết quả bảo vệ luận văn tốt nghiệp của HV về phòng ĐTSĐH – Hồ sơ bảo vệ luận văn Đợt 1: 30/3
Đợt 2: 30/7
3 HV nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho phòng ĐTSĐH – Đơn đăng ký xét tốt nghiệp theo mẫu
– Hồ sơ đính kèm theo quy định
Đợt 1: 2 tuần cuối tháng 4
Đợt 2: 2 tuần cuối tháng 8
4 HV liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính về thông tin nợ học phí nếu có – Trường Đại học Quốc tế:
o  Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00
o  Phòng O2.701, Trường ĐH Quốc tế, KP.6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM
o  Điện thoại: 028.3724 4270 – Số nội bộ: 3222, 3311
–    Cơ sở nội thành:
o  Thời gian: thứ 4, thứ 6, 17:30 – 20:00
o  234 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
o  Điện thoại: 028. 3824 2092
5 Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Dự kiếnĐợt 1: tuần đầu tháng 5
Đợt 2: tuần đầu tháng 9
6 Công bố kết quả xét tốt nghiệp Dự kiến
Đợt 1: tuần cuối tháng 5
Đợt 2: tuần cuối tháng 9

9. Nhân sự phụ trách chương trình 

– Phòng Đào tạo Sau Đại học: 028.3724.4270 – Ext.: 3120, 3209

Email: dt.sdh@hcmiu.edu.vn

Học vụ chương trình thạc sĩ: ThS. Nguyễn Thị Thanh (ntthanh@hcmiu.edu.vn)

– Khoa Công nghệ Sinh học: 028.3724.4270 – Ext.: 3414

Thư ký: ThS. Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (npqanh@hcmiu.edu.vn)

– Khoa Điện – Điện tử: 028.3724.4270 – Ext.: 3231

Thư ký: ThS. Lý Thị Mỹ Dung (ltmdung@hcmiu.edu.vn)

– Khoa Kỹ thuật Y Sinh: 028.3724.4270 – Ext.: 3236

Thư ký: Cô. Nguyễn Hoàng Thùy Khanh (nhtkhanh@hcmiu.edu.vn)

– Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp: 028.3724.4270 – Ext.: 3327

Thư ký khoa: Cô. Đào Thị Xuân Duyên (dtxduyen@hcmiu.edu.vn)

– Trung tâm Quản lý Công: 028.3724.4270 – Ext.: 3305

Phụ trách trung tâm: ThS. Phạm Thị Phương Thảo (ptpthao@hcmiu.edu.vn)

– Khoa Quản trị Kinh doanh: 028.3724.4270 – Ext.: 3230

Thư ký khoa: ThS. Lê Minh Lý (lmly@hcmiu.edu.vn)

– Khoa Công nghệ Thông tin: 028.3724.4270 – Ext.: 3232

Thư ký khoa: Cô. Nguyễn Thị Huyền (nthuyen@hcmiu.edu.vn).

II. Học vụ Tiến sĩ

1. Nhân sự phụ trách chương trình

Thông tin liên lạc của thầy cô phụ trách chuyên môn chương trình Tiến sĩ như sau:

Thông tin đại diện Phòng Đào tạo Sau Đại học:

2. Thời gian học

a. Tiến sĩ từ khóa 2018 trở về trước:
Thời gian Có bằng thạc sĩ Có bằng Đại học
Thời gian học đúng hạn 3 năm 5 năm
Thời gian học tối đa 7 năm
b. Tiến sĩ từ khóa 2018 trở về sau:
Thời gian Có bằng thạc sĩ Có bằng Đại học
Thời gian học đúng hạn 3 năm 4 năm
Thời gian học tối đa gia hạn thêm 24 tháng sau thời gian học chính thức
c. Tiến sĩ từ khóa 2023 trở về sau:
Thời gian Có bằng thạc sĩ Có bằng Đại học
Thời gian học đúng hạn 3 năm 4 năm
Thời gian học tối đa 6 năm (72 tháng)
d. Lưu ý:
 • Thời gian học tối đa: tính từ lúc nhập học đến khi baor vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn.
 • Hết thời gian học đúng hạn, NCS phải làm đơn gia hạn học tập và được sự đồng ý của cán bộ hướng dẫn và đơn vị chuyên môn.
 • NCS phải đóng phí quản lý chương trình trong thời gian gia hạn học tập là 12 triệu VNĐ/năm.
e. Quy định bảo lưu – tạm dừng:
 • Thời gian tối đa: 24 tháng
 • Thời gian này tính vào tổng thời gian học tập
 • Thời gian NCS được điều động vào lực lượng vũ trang hoặc nghỉ thai sản theo quy định nhà nước không tính vào tổng thời gian học tập.

3. Chuẩn đầu ra tiếng Anh

3.1 Chuẩn đạt trình độ tiếng Anh
a. Văn bằng: được sử dụng để công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đối với tất cả các khóa:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; hoặc
 • Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh.
b. Chứng chỉ ngoại ngữ: được sử dụng để công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh
 • Đối với các khóa tuyển sinh năm 2015 trở về trước:
IELTS ≥ 6.5 TOEFL iBT ≥ 79 TOEFL ITP ≥ 550 VNU-EPT ≥ 301
 • Đối với các khóa tuyển sinh năm 2016 & 2017:
IELTS ≥ 6.5 TOEFL iBT ≥ 79 VNU-EPT ≥ 301
 • Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2018:
IELTS ≥ 6.5 TOEFL iBT ≥ 79
 • Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2023: không yêu cầu tiếng Anh đầu ra của chương trình

Hàng năm Nhà trường sẽ tổ chức 02 đợt xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học chương trình sau đại học của Nhà trường vào tháng 4 và tháng 8.

3.2. Hồ sơ:
3.3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
a. Thời gian nhận hồ sơ
 • Đợt 1: 05/4
 • Đợt 2: 05/8
b. Địa điểm nhận hồ sơ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG TP.HCM
Cơ sở chính:

Cơ sở nội thành:

4. Học phí chương trình tiến sĩ:

4.1. Học phí các môn học:

– Đóng theo số tín chỉ thực tế các môn học phát sinh trong từng học kỳ.

4.2. Học phí luận án tiến sĩ:

– Học phí luận án tiến sĩ được chia thành 05 phần, đóng liên tiếp trong 05 học kỳ , bắt đầu từ học kỳ đầu tiên sau khi nhập học.

4.3. Các khoản phí phát sinh trong quá trình học:

– Học phí học lại các môn học (nếu có).

– Phí gia hạn chương trình khi quá hạn thời gian học tập.

– Phí thành lập Hội đồng các cấp khi bảo vệ lại và một số phí khác khi thay đổi hướng nghiên cứu (chi tiết xem tại đây).

5. Quy định, quy chế tham khảo cho chương trình học (xem tại đây):

Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Thông báo về quy trình và mức phí cho việc điều chỉnh đăng kí môn học.

Quy định chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học bổng toàn thời gian.

Thông báo về việc đóng học phí cho luận án Tiến sĩ.

Thông báo học bổng tuyển sinh Sau Đại học năm 2023.