Thông báo

Lich bao ve tien si

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thông báo thời gian tổ chức hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh:

– Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Phương
– Tên luận án: Alliance management practice for higher trust, commitment, and inter-organizational relationship performance-a study of travel companies in Vietnam.
– Ngành: Quản trị Kinh doanh (9340101).
– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương
– Thời gian bảo vệ: (Dự kiến) Tháng 3 năm 2024.
– Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Kính mời các Thầy/Cô và Anh/Chị có quan tâm đến tham dự.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights