Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 9340101

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Tổng quan

  • Tên chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh
  • Mã số chuyên ngành đào tạo: 9340101
  • Bậc đào tạo: Tiến sĩ
  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

2. Điểm khác biệt nổi bật

Phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, nâng tầm sự nghiệp lên vị trí lãnh đạo thông qua tấm bằng tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Ngoài việc mang đến một góc nhìn toàn cầu, nội dung chương trình vẫn gắn liền với tình hình thực tiễn của Việt Nam và Châu Á, cho phép bạn bắt kịp các xu hướng từ những khu vực có nền kinh tế năng động nhất thế giới.

Chương trình tập trung vào việc giải quyết những vấn đề thực tế trên thế giới thông qua dự án với các đối tác và bài tập mô phỏng dưới hình thức tương tác và làm việc nhóm. Khóa học cũng sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng mềm như làm việc nhóm, hợp tác, trình bày những vấn đề kinh doanh và ý tưởng sáng tạo để giải quyết vấn đề… cũng như tất cả những yếu tố thiết yếu để giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai.

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp

Chương trình tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (QTKD) của Đại học Quốc tế nhằm đào tạo ra những nhà quản lý trẻ, năng động làm việc trong các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp ở cả khu vực tư nhân và nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận và có thể ở cả các cơ quan hành chính nhà nước. Các học viên sẽ được trang bị các kiến thức vững vàng về các lĩnh vực Quản trị Kinh doanh hiện đại như QTKD quốc tế, Quản trị tiếp thị, Quản trị Tài chính là các lĩnh vực rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội làm việc tại các phòng kế hoạch, tính toán, phòng nghiên cứu và phát triển tại các ngân hàng, tập toàn tài chính, doanh nghiệp.

4. Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo: nhấp vào để xem

 

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học