Chương trình đào tạo

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

Tên chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học
Mã số chuyên ngành đào tạo:
8420201
Bậc đào tạo:
Thạc sĩ
Hình thức đào tạo:
chính quy (toàn thời gian)
Đơn vị đào tạo:
Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

1. Điểm khác biệt nổi bật: Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành CNSH tại Trường Đại học Quốc tế được thiết kế nhằm đào tạo cán bộ có trình độ cao, được trang bị những kiến thức cập nhật về các quy luật sinh học ở mức phân tử, tế bào, và các công nghệ chuyên sâu trong lỉnh vực CNSH hiện đại của thế kỷ 21 (công nghệ chuyển gen động thực vật, công nghệ tái biệt hóa tế bào và công nghệ sinh sản hiện đại, công nghệ dược phẩm dựa trên nền tảng sinh học), và các kiến thức bổ trợ cần thiết khác với mục đích đào tạo ra các nhà khoa học có khả năng làm việc độc lập và học tập suốt đời.

Chương trình đào tạo được tham khảo chọn lọc từ các trường Đại học và Viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Học viên có thể chuyển tiếp lên bậc học cao hơn ở nước ngoài và tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Bên cạnh đó bộ môn CNSH có đội ngũ giảng viên tận tâm, là những nhà khoa học đã tốt nghiệp Tiến sĩ từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới cũng như đã có kinh nghiệm nghiên cứu sau tiến sĩ tại các nước phát triển.

Việc giảng dạy bằng tiếng Anh giúp học viên tiếp cận nhanh với những tiến bộ khoa học trong CNSH trên thế giới, có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh ở các đơn vị đối tác trong và ngoài nước cũng như làm việc tại các công ty và viện nghiên cứu liên quan đến CNSH trên toàn thế giới sau khi tốt nghiệp.

 2. Định hướng phát triển nghề nghiệp

  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNSH tại Khoa CNSH Trường ĐHQT được thiết kế nhằm đào tạo cán bộ CNSH có trình độ cao; được trang bị những kiến thức cập nhật về các quy luật sinh học ở mức cá thể, tế bào, phân tử, nguyên tắc của các công nghệ chính của CNSH hiện đại (kỹ thuật gene, công nghệ tế bào, kỹ thuật lên men, công nghệ enzyme và protein), các kiến thức về công nghệ và các kiến thức bổ trợ cần thiết khác.
  • Được đào tạo theo chương trình học tham khảo từ các trường Đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, học viên và NCS có thể dễ dàng chuyển tiếp lên bậc học cao hơn ở nước ngoài và tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế.
  • Việc giảng dạy bằng tiếng Anh giúp các bạn tiếp cận nhanh với những tiến bộ trong CNSH trên thế giới, có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh ở các đơn vị đối tác nước ngoài của Trường ĐHQT.

 3. Chương trình đào tạo: Chương trình gồm 3 phần 48 tín chỉ  gồm các hướng nghiên cứu:

  • Y sinh học;
  • CNSH Công nghiệp;
  • CNSH Nông nghiệp.

4. Khung Chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2021 về trước (nhấp vào để xem):

5. Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2022 về sau (nhấp vào để xem)

 

 

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học