Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8520212

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

Tên chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Y sinh
Mã số chuyên ngành đào tạo:
8520212
Bậc đào tạo:
Thạc sĩ
Hình thức đào tạo:
chính quy (toàn thời gian)
Đơn vị đào tạo:
Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

1. Mục tiêu của chuơng trình:
Chương trình đào tạo Thạc Sĩ KTYS bằng tiếng Anh, với mục tiêu đào tạo một lực lượng nhân sự có khả năng biến hoài bảo thành tầm nhìn, biến tầm nhìn thành hiện thực. Do đó học viên sẽ đạt trình độ cao về lý thuyết, vững về thực hành, được trang bị cơ sở lý luận vững chắc, các kỹ năng tham gia, thực hành tiên tiến, và kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể thích nghi nhanh chóng với sự phát triển không ngừng của công nghệ cao trên thế giới và có khả năng giải quyết tốt các vấn đề kỹ thuật mới và cũ.

Các học viên tốt nghiệp có thể trở thành lãnh đạo trong ngành KTYS, Y, Dược; được giới thiệu các học bổng theo học Tiến Sĩ trong các đại học trong và ngoài nước và có khả năng giữ những vị trí sau:

  • Giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực KTYS (Thiết bị Y Tế, Điện Tử Y Sinh, Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ Sinh học) ở các trường đại học, cao đẳng;
  • Nghiên cứu viên trong các trường Đại học Y Dược ở mảng kỹ thuật dược, kỹ thuật y học, thiết bị y tế, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng;
  • Nghiên cứu viên chính, giám đốc dự án, quản đốc, giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh ở các các công ty sản xuất chế tạo, kinh doanh thiết bị Y tế, nhà máy sản xuất thuốc trong và ngoài nước;
  • Trưởng phòng quản lý thiết bị y tế, kỹ sư chánh lâm sàng (clinical chief engineer) tại các bệnh viện trong và ngoài nước.

2. Định hướng phát triển nghề nghiệp

– Giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực KTYS (Thiết bị Y Tế, Điện Tử Y Sinh, Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ Sinh học) ở các trường Đại học, cao đẳng;

– Giảng viên, nghiên cứu viên, trong các trường Đại học Y Dược ở mảng Kỹ thuật Dược, Kỹ thuật Y học, Thiết bị Y tế, Vật liệu Y Sinh, Y học tái tạo, Chẩn đoán hình Ảnh và thăm dò chức năng;

– Tiếp tục học lên Tiến sĩ ngành KTYS tại các trường, viện trong nước hay ở nước ngoài;

– Nghiên cứu viên chính, giám đốc dự án, quản đốc, giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển ở các các công ty sản xuất chế tạo, kinh doanh thiết bị y tế, vật liệu y sinh, nhà máy sản xuất dược phẩm trong và ngoài nước;

– Trưởng phòng quản lý thiết bị y tế, kỹ sư lâm sàng (clinical engineer) tại các bệnh viện trong và ngoài nước.

3. Chương trình đào tạo

Chương trình được đào tạo theo 5 hướng:

  • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng thiết bị y tế (Medical Instrumentation)
  • Xử lý tín hiệu và hình ảnh y sinh (Biomedical Signal and Image Processing)
  • Kỹ thuật dược (Pharmaceutical Engineering)
  • Y học tái tạo (Regenerative Medicine)
  • Kinh Thầu trong Kỹ thuật Y sinh (Entrepreneurship in BME)

4. Khung Chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2021 về trước (nhấp vào để xem)

5. Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2022 về sau (nhấp vào để xem)

 

 

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học