Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 9420201

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Tổng quan

Tên chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học

Mã số chuyên ngành đào tạo: 9420201

Bậc đào tạo: Tiến sĩ

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

2. Điểm khác biệt nổi bật

Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) Trường Đại học Quốc tế hiện có gần 1800 sinh viên bậc đại học và sau đại học thuộc các ngành: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, Hóa Sinh và Kỹ thuật Hóa học. Chương trình đào tạo của Khoa CNSH được xây dựng trên nền tảng của các chương trình tiên tiến có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn trong nước và nghiên cứu phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tập trung vào việc trang bị các kiến thức tiên tiến và kỹ năng thực hành hiện đại cần thiết cho người học. Với mong muốn trở thành một trung tâm nghiên cứu đào tạo có uy tín trong nước và thế giới, Khoa CNSH đang nỗ lực phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các đại học uy tín tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Úc, Châu Âu và các doanh nghiệp lớn trong nước.

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành CNSH tại Trường Đại học Quốc tế được thiết kế nhằm đào tạo cán bộ có trình độ cao, được trang bị những kiến thức cập nhật về các quy luật sinh học ở mức phân tử, tế bào, và các công nghệ chuyên sâu trong lỉnh vực CNSH hiện đại của thế kỷ 21 (công nghệ chuyển gen động thực vật, công nghệ tái biệt hóa tế bào và công nghệ sinh sản hiện đại, công nghệ dược phẩm dựa trên nền tảng sinh học), và các kiến thức bổ trợ cần thiết khác với mục đích đào tạo ra các nhà khoa học có khả năng làm việc độc lập và học tập suốt đời.

Chương trình đào tạo được tham khảo chọn lọc từ các trường Đại học và Viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó Khoa CNSH có đội ngũ giảng viên tận tâm, là những nhà khoa học đã tốt nghiệp Tiến sĩ từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới cũng như đã có kinh nghiệm nghiên cứu sau tiến sĩ tại các nước phát triển.

Việc giảng dạy bằng tiếng Anh giúp học viên tiếp cận nhanh với những tiến bộ khoa học trong CNSH trên thế giới, có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh ở các đơn vị đối tác trong và ngoài nước cũng như làm việc tại các công ty và viện nghiên cứu liên quan đến CNSH trên toàn thế giới sau khi tốt nghiệp.

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp

 • Chương trình đào tạo Tiến sĩ CNSH tại Khoa CNSH Trường ĐHQT được thiết kế nhằm đào tạo cán bộ CNSH có trình độ cao; được trang bị những kiến thức cập nhật về các quy luật sinh học ở mức cá thể, tế bào, phân tử, nguyên tắc của các công nghệ chính của CNSH hiện đại (kỹ thuật gene, công nghệ tế bào, kỹ thuật lên men, công nghệ enzyme và protein), các kiến thức về công nghệ và các kiến thức bổ trợ cần thiết khác.
 • Được đào tạo theo chương trình học tham khảo từ các trường Đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, NCS có thể dễ dàng tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, học sau tiến sĩ ở nước ngoài và tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế.
 • Việc giảng dạy bằng tiếng Anh giúp các bạn tiếp cận nhanh với những tiến bộ trong CNSH trên thế giới, có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh ở các đơn vị đối tác nước ngoài của Trường ĐHQT.

4. Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo theo phương thức nghiên cứu, toàn thời gian:

 • 3 năm cho đối tượng đã có bằng Thạc sĩ cùng ngành (đối tượng 1).
 • 4 năm cho đối tượng còn lại (đối tượng 2 & 3).

Chương trình gồm 3 phần:

 • Phần 1 – Các học phần bổ sung. NCS cần tích lũy từ 5 đến 30 tín chỉ từ các học phần thuộc trình độ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ để có đủ kiến thức cho việc nghiên cứu các chuyên ngành của CNSH.
 • Phần 2 – Các học phần ở trình độ Tiến sĩ, các chuyên đề và tiểu luận tổng quan. Đây là các học phần bắt buộc, NCS cần tích lũy 15 tín chỉ từ nhóm học phần này.
 • Phần 3 – Nghiên cứu khoa học và luận án Tiến sĩ. Gồm các phần:
  • Xây dựng đề cương nghiên cứu, bảo vệ đề cương
  • Thực hiện nghiên cứu và báo cáo giữa kỳ.
  • Thực hiện nghiên cứu và báo cáo cuối kỳ.

Khung chương trình đào tạo (nhấp vào để xem)

About Instructor

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học