Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8480204

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Tổng quan

 • Tên chuyên ngành đào tạo: Quản lý Công nghệ Thông tin
 • Mã số chuyên ngành đào tạo: 8480204
 • Bậc đào tạo: Thạc sĩ
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

2. Điểm khác biệt nổi bật

Để thực hiện việc chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ điện tử, và đầu tư cho nguồn lực con người,… chương trình thạc sĩ quản lý CNTT sẽ đào tạo cán bộ kỹ thuật quản lý hệ thống hạ tầng CNTT cho các sở ban ngành, doanh nghiệp,… tại Tp. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chương trình như sau:

 • Về kiến thức: Bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý, quản trị hệ thống thông tin trên, hệ thống nền tảng điện toán đám mây có sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong các ứng dụng thông minh, an ninh mạng. Đặc biệt là các kiến thức về phân tích, thiết kế và xây dựng các giải pháp cho tổ chức, doanh nghiệp.
 • Về kỹ năng: Tăng cường kỹ năng quản lý, vận hành, phân tích so sánh, đánh giá, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin, các dịch vụ ứng dụng thông minh. Đề xuất giải pháp thích hợp, lập kế hoạch cho các dự án CNTT.
 • Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp, Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin có hiểu biết nền tảng về quản lý hệ thống thông tin và mạng máy tính, có năng lực phân tích thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống thông tin, có khả năng làm trưởng nhóm, trưởng dự án hay trưởng phòng CNTT cho các tổ chức hay công ty lớn. Ngoài ra, sau khi nghiệp, họ có thể đảm nhận các vị trí phân tích chiến lược trong các dự án đầu tư CNTT cho tổ chức, cơ quan đơn vị công tác.
 • Về nghiên cứu: Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin có thể tiếp tục nghiên cứu theo các hướng: quản lý bảo mật hệ thống thông tin, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu.

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp

 • Học viên tốt nghiệp có thể đóng vai trò là cán bộ quản lý kỹ thuật cấp cao, có khả năng làm trưởng nhóm, trưởng dự án hay trưởng phòng CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Học viên tốt nghiệp có năng lực lãnh đạo, tham gia, phối hợp hoặc quản lý các dự án về công nghệ thông tin trong các công ty tư nhân và cơ quan trong và ngoài nước.
 • Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, các viện nghiên cứu hoặc khu vực công nghiệp.

4. Khung chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình là 49 tín chỉ, trong đó, giảng dạy lý thuyết chiếm 60%, thực hành 16% và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp 24%. Nếu tính trên số giờ giảng thì tỷ lệ thực hành chiếm gần 50% ở các môn học.

– Giai đoạn 1 – Phần kiến thức chung : 17 tín chỉ
– Giai đoạn 2 – Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 20 tín chỉ
+ Các học phần bắt buộc (01 môn): 4 tín chỉ
+ Các học phần tùy chọn (04 môn): 16 tín chỉ
– Giai đoạn 3 – Luận văn: 12 tín chỉ

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2021 về trước (Nhấp vào để xem)

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2022 về sau (Nhấp vào để xem)

 

About Instructor

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học