Chương trình đào tạo

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Instructor
Thanh Sơn
0 Reviews

Chương trình chi tiết

Tên chuyên ngành đào tạo: Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
Mã số chuyên ngành đào tạo:
8510605
Bậc đào tạo:
Thạc sĩ
Hình thức đào tạo:
chính quy (bán thời gian)
Đơn vị đào tạo:
Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

1. Mục tiêu chương trình:

Chương trình đào tạo thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đai học Quốc tế được thiết kế với kiến thức chuyên sâu và tiên tiến về vận trù học, quá trình ngẫu nhiên, quản lý tồn kho, kỹ thuật điều phối, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý thu mua, quản lý vận tải, quản lý và điều phối hệ thống phân phối cho chuỗi cung ứng và thương mại điện tử.

Chương trình này tạo cơ hội để người học có thể:

 • Nắm vững kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo thực hiện công việc thiết kế, cải tiến, quản lý và điều phối các hoạt động của chuỗi cung ứng.
 • Sử dụng hiệu quả các công cụ trong việc đánh giá và nhận định sự đa dạng trong kinh doanh và môi trường quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, phân tích và thiết kế hệ thống hậu cần trong nước và quốc tế.

2. Định hướng phát triển nghề nghiệp:
Học viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sĩ ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm trách và hoàn thành tốt các công việc như sau:

 • Quản lý dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng
 • Quản lý thu mua
 • Lập kế hoạch
 • Xuất nhập khẩu
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, thu nhận
 • Quản lý sản xuất và dịch vụ
 • Phân tích và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hoạt động logistics
 • Thiết kế giải pháp tổng thể để cải thiện các hoạt động logistics

Các vị trí cấp cao có thể đảm trách trong tổ chức như là:

 • Giám đốc chuỗi cung ứng
 • Giám đốc hậu cần
 • Giám đốc kế hoạch
 • Giám đốc điều hành

3. Chương trình đào tạo:

Mục tiêu của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn ABET theo đúng định hướng của trường ĐHQT và ĐHQG. Do đó, chuẩn đầu ra của chương trình được xây dựng dựa trên mục tiêu đào tạo và những những quy định bắt buộc của ABET. Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo các chuẩn đầu ra của các trường có chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu trên thế giới

4. Chương trình đào tạo: Nhấp để xem

Ms. Xuân Duyên (dtxduyen@hcmiu.edu.vn)

About Instructor

 • Thanh Sơn