Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 9340403

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Tổng quan

Tên chuyên ngành đào tạo: Quản lý công

Mã số chuyên ngành đào tạo: 9340403

Bậc đào tạo: Tiến sĩ

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

2. Điểm khác biệt nổi bật

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tại TP. HCM năng lực quản lý kinh tế, xã hội, năng lực xây dựng và thực thi chính sách, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng, có thể đảm nhận và làm tốt các vị trí lãnh đạo trong khu vực công và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công của TP. HCM xứng tầm khu vực. Cụ thể, đối tượng học viên của chương trình là các cán bộ, công chức đang làm công tác quản lý không chỉ tại quận, huyện, sở, ban, ngành mà còn mở rộng đến cấp xã, phường. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng ra các đối tượng học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tổ chức phi chính phủ muốn nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực quản lý công và ứng dụng của nó trong công việc đang đảm nhận.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên:

 • Có kiến thức vững vàng về Quản lý công hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, truyền thông, phương pháp nghiên cứu khoa học… vào việc xây dựng, thực thi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý nhân sự trong khu vực công.
 • Có tầm nhìn chiến lược và có kiến thức giúp việc xây dựng và thực thi chính sách công một cách hữu hiệu.
 • Hiểu tâm lý quần chúng, có khả năng thực hiện các chương trình truyền thông đúng chủ trương và hợp lòng quần chúng, có khả năng xử lý khủng hoảng.
 • Có khả năng nhận biết, đánh giá các vấn đề về đạo đức trong công việc và trong các lĩnh vực liên quan.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường làm việc và môi trường xã hội.
 • Có cơ hội giao lưu học tập kinh nghiệm quản lý công tại nước ngoài.
 • Có cơ hội tham gia các hội thảo quốc tế chuyên đề để nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trong lãnh vực quản lý công của Việt Nam ra thế giới.
 • Có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, truyền thông và trình bày trước đám đông.

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có kiến thức về Quản lý công hiện đại: Kinh tế, tài chính, lãnh đạo, truyền thông, quản lý khủng hoảng và quản lý hành chính, cụ thể:

 • Có khả năng ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, xã hội vào việc xây dựng và thực thi chính sách
 • Có kỹ năng phân tích, xây dựng và thực thi chính sách
 • Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý con người tốt, giao tiếp tự tin trong môi trường làm việc và môi trường xã hội
 • Có khả năng xác định được các vấn đề kinh tế, xã hội và chủ động thực hiện các báo cáo có chất lượng về các vấn đề đó
 • Có kỹ năng và phương pháp thực hiện các nghiên cứu khoa học về các đề tài trong quản lý công
 • Có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, và nói trước đám đông
 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tốt

4. Khung chương trình đào tạo

Khung Chương trình đào tạo (nhấp vào để xem)

 

About Instructor

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học