Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8540101

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

Tên chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Thực phẩm
Mã số chuyên ngành đào tạo:
8540101
Bậc đào tạo: Thạc sĩ
Hình thức đào tạo:
chính quy (toàn/bán thời gian)
Đơn vị đào tạo:
Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

1. Điểm khác biệt nổi bật:
Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh.

Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm (BM CNTP) là đơn vị học thuật thuộc khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế nhằm mục đích giảng dạy các bậc đào tạo đại học, sau đại học ngành CNTP, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTP và phục vụ nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp và xã hội.

Chương trình đào tạo chuyên ngành CNTP nói chung và đào tạo Thạc sĩ ngành CNTP nói riêng đã và đang được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các nước trên thế giới. Hầu như các trường ĐH Kỹ thuật lớn trên thế giới đều có chuyên ngành CNTP ở tất cả các cấp độ từ Kỹ sư, Thạc sĩ cho đến Tiến sĩ. Hiện nay, ở khu vực phía Nam chỉ có 4-5 trường Đại học có đào tạo Thạc sĩ với số lượng 10-30 học viên/trường/năm đào tạo theo hướng chuyên ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. Các chương trình đào tạo của các trường này hoàn toàn bằng tiếng Việt, do đó chưa có cơ sở đào tạo nào có chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành CNTP bằng tiếng Anh. Vì vậy, chương trình Thạc sĩ CNTP tại trường Đại học Quốc tế sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành công nghiệp và các cơ quan quản lý thực phẩm.

2. Định huớng phát triển nghề nghiệp:
Chương trình sẽ cung cấp các kiến thức cập nhật về công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ chế biến thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quản lý, tư vấn về dinh dưỡng, chất lượng, và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chương trình này cho phép học viên có thể tiếp cận kiến thức chuyên sâu ở các lĩnh vực nhằm phát triển nền công nghiệp chế biến và công nghệ sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam bao gồm: Công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm (Food Processing Technology), Công nghệ bảo quản sau thu hoạch (Food Preservation Technology); Dinh dưỡng thực phẩm (Food Nutrition) và Vệ sinh an toàn Thực phẩm (Food Quality Assurance). Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của xã hội hiện tại nhằm đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, tập trung phát triển các sản phẩm theo nhu cầu hiện tại của xã hội.

3. Chuơng trình đào tạo:
Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNTP tại trường Đại học Quốc tế được thiết kế với mục tiêu đào tạo của chương trình theo hướng Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm trong đó tập trung về 3 hướng chính:
(1) Công nghệ tiên tiến chế biến các sản phẩm mới,
(2) Công nghệ bảo quản sau thu hoạch và
(3) Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển sinh từ năm 2021 về trước (nhấp vào để xem)

5. Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2022 về sau (nhấp vào để xem)

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học