Giới thiệu

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG-HCM

Trường Đại học Quốc tế- ĐHQGHCM là một trong những trường Đại học giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, với gần 9000 sinh viên đại học, gần 800 học viên cao học và nghiên cứu sinh, 
giữ vai trò chủ đạo trong việc bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam. Trường có 12 khoa/ bộ môn và trung tâm đào tạo chuyên môn, 1 cơ sở đào tạo tại nội thành (234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM) và 1 cơ sở đào tạo tại Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

 
Chú trọng phát triển đào tạo sau đại học là chiến lược phát triển của Trường nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò quan trọng vào quá trình nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đóng góp tăng trưởng nguồn tài nguyên tri thức – tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước. Các chương trình đào tạo sau đại học của Trường không chỉ ổn định về đào tạo chuyên ngành mà còn được đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đặc biệt theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa chương trình, phương thức đào tạo.
 
Đào tạo Thạc sĩ 
Hiện nay Trường đào tạo 8 ngành Thạc sĩ (Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Sinh học, Quản lý Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y sinh, Quản lý công và Công nghệ thực phẩm). Với 2 hình thức đào tạo là Nghiên cứu và Định hướng nghiên cứuChương trình học tương đương 45 đến 60 tín chỉ kéo dài trong thời gian từ 1.5 – 2 năm, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Hiện ĐHQT có 2 ngành bậc thạc sĩ đã đạt chuẩn đánh giá của hệ thống mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN-QA): Công nghệ sinh học và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. 

Đào tạo Tiến sĩ
Hiện nay, trường có 5 ngành đào tạo Tiến sĩ trong thời gian 3 năm (Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh có 2 chương trình, Kỹ thuật Y sinh và Quản lý Công). Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn tất luận văn trong khoảng thời gian tối thiểu 3 năm nghiên cứu tập trung. Luận văn phải được bảo vệ thành công trước các  hội đồng khoa học.
 
Video giới thiệu về các ngành đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM: https://www.facebook.com/iu.grad.program/videos/488013881993576/