Giới thiệu

Giới thiệu chung về Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM

  • Trường Đại học Quốc Tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.
  • Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học. Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế, quản lý, kỹ thuật và công nghệ. Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
  • Trường đang đào tạo hơn 8000 sinh viên, học viên Việt Nam và Quốc Tế bậc Đại học và Sau Đại học.
  • 61% giảng viên Việt Nam tốt nghiệp từ các trường Đại học hàng đầu Thế giới và giảng viên nước ngoài có trình độ từ Tiến sĩ trở lên.
  • Hệ thống 45 phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  • Trên 500 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI đã công bố từ năm 2003 với tỉ lệ bài báo ISI trên tổng số giảng viên trình độ Tiến sĩ hàng năm là 0.8, đạt thứ hạng cao trong cả nước.
  • Trên 7 tỉ là giá trị học bổng tuyển sinh được trao cho các học viên/nghiên cứu sinh có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học của Trường.
  • Trường hiện tại có 2 chương trình Thạc sỹ đạt chuẩn AUN-QA (AUN-QA là gì?) là Thạc sỹ Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp và Thạc sỹ Công nghệ Sinh học. Ngoài ra Trường còn 03 chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET khắt khe của Hoa Kỳ về các khối ngành Kỹ thuật (xem thêm tại đây)
  • Mục tiêu của Trường Đại học Quốc Tế  là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.