Quản lý Công nghệ Thông tin

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công nghệ thông tin (MITM) là chương trình thiết kế dành cho những người đang đi làm trong ngành Công nghệ Thông tin, muốn có được một chương trình nhiều thực hành, để mở rộng và nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin mới nhất, các ứng dụng của các công nghệ này, và các qui chuẩn quản lý hiệu quả các công nghệ trong công việc.

Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo sau đại học của các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ (ĐH Bang New Jersey, ĐH Rutgers, ĐH SUNY Binghamton), Anh Quốc (ĐH Nottingham), Úc (ĐH New South Wales) và New Zealand (ĐH Auckland). Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục AUN (Asian Universities Network). 

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí trong công nghiệp như Trưởng nhóm, Trưởng dự án hoặc Trưởng phòng Công nghệ Thông tin (CIO), … trong các công ty hay cơ quan doanh nghiệp.