Quản lý Công

TỔNG QUAN

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tại TP. HCM năng lực quản lý kinh tế, xã hội, năng lực xây dựng và thực thi chính sách, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng, có thể đảm nhận và làm tốt các vị trí lãnh đạo trong khu vực công và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công của TP. HCM xứng tầm khu vực. Cụ thể, đối tượng học viên của chương trình là các cán bộ, công chức đang làm công tác quản lý không chỉ tại quận, huyện, sở, ban, ngành mà còn mở rộng đến cấp xã, phường. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng ra các đối tượng học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tổ chức phi chính phủ muốn nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực quản lý công và ứng dụng của nó trong công việc đang đảm nhận.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên:

 • Có kiến thức vững vàng về Quản lý công hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, truyền thông, phương pháp nghiên cứu khoa học… vào việc xây dựng, thực thi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý nhân sự trong khu vực công.
 • Có tầm nhìn chiến lược và có kiến thức giúp việc xây dựng và thực thi chính sách công một cách hữu hiệu.
 • Hiểu tâm lý quần chúng, có khả năng thực hiện các chương trình truyền thông đúng chủ trương và hợp lòng quần chúng, có khả năng xử lý khủng hoảng.
 • Có khả năng nhận biết, đánh giá các vấn đề về đạo đức trong công việc và trong các lĩnh vực liên quan.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường làm việc và môi trường xã hội.
 • Có cơ hội giao lưu học tập kinh nghiệm quản lý công tại nước ngoài.
 • Có cơ hội tham gia các hội thảo quốc tế chuyên đề để nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trong lãnh vực quản lý công của Việt Nam ra thế giới.
 • Có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, truyền thông và trình bày trước đám đông.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Quản lý công tại Đại học Quốc tế hiện đang công tác tại các cơ quan, Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân từ cấp xã, phường, huyện… trở lên trên địa bàn;
 • Các học viên còn là các cán bộ quản lý của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội (Đoàn – Hội thanh niên, công đoàn...) trên địa bàn;
 • Ngoài ra, họ còn là nhân viên và các nhà quản lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và tổ chức phi chính phủ.

ĐI TƯỢNG D TUYN

 • Đội ngũ cán bộ nguồn được Thành ủy, UBND và các cơ quan nhà nước cử đi.
 • Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và nguyện vọng hiện đang công tác tại các cơ quan, sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân từ cấp xã, phường, huyện, ...trở lên trên địa bàn.
 • Đội ngũ cán bộ quản lý của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội (Đoàn – Hội thanh niên, công đoàn...) trên địa bàn
 • Đội ngũ cán bộ của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào tổ chức phi chính phủ.

Vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh để được tư vấn.

ĐIU KIN D TUYN

 • Tốt nghiệp Đại học;
 • Những thí sinh chưa học các khối kiến thức về Quản lý và Kinh tế ở cấp đại học phải tham gia khóa học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển, gồm 02 môn:
  • Kinh tế học (60 tiết)
  • Quản lý học (45 tiết)
 • Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Quản lý Công hoặc Hành chính công sẽ được miễn bổ sung kiến thức
 • Có kinh nghiệm công tác tối thiểu 02 năm

NI DUNG THI TUYN

Thi tuyển: bao gồm môn tổng hợp, phỏng vấn và ngoại ngữ

 • Môn Tổng hợp: bài luận phân tích và xử lý tình huống thực tế;
 • Môn Phỏng vấn: tổ chức đánh giá tuyển chọn học viên qua các bài kiểm tra về IQ, khả năng phân tích tình huống, xử lý vấn đề và kiến thức về tổ chức quản lý nhà nước.
 • Ngoại ngữ (tiếng Anh): theo qui định của ĐHQG-HCM.

ĐIU KIN Đ ĐƯỢC XÉT TUYN MÔN NGOI NG 

Thí sinh được xét tuyển tiếng Anh đầu vào (miễn thi môn tiếng Anh) khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây (nộp chứng nhận/chứng chỉ cùng với hồ sơ dự thi):

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hay sau đại học mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
 • Có chứng chỉ: TOEFL ITP ≥ 450, TOEFL CBT ≥ 133, TOEFL iBT ≥ 45, IELTS ≥5, TOEIC (nghe, đọc) ≥ 500, Cambridge English FCE ≥ 74, VNU-EPT ≥ 201 trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ; hoặc chứng chỉ B1 của các đơn vị sau: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư Phạm Tp.HCM, trường ĐH Thái Nguyên, trường ĐH Vinh, trường ĐH Cần Thơ, trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, Học viên An ninh nhân dân trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ.
 • Có chứng nhận đã thi môn tiếng Anh của các đợt tuyển sinh trình độ thạc sĩ do ĐHQG- HCM tổ chức, có điểm thi ≥ 50 và còn thời hạn 02 năm kể từ ngày thi môn tiếng Anh đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

ĐIU KIN TRÚNG TUYN

Thí sinh trúng tuyển phải đạt điểm 5.0 trở lên đối với những môn thi theo thang điểm 10 và đạt điểm 50 trở lên đối với môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh).

Việc xét trúng tuyển sẽ được thực hiện theo chỉ tiêu đào tạo từng năm và căn cứ theo tổng số điểm của 2 môn thi: Tổng hợp và Phỏng vấn (môn Ngoại ngữ xét Đạt, không tính vào điểm tuyển sinh) của từng thí sinh theo nguyên tắc xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

ĐIU KIN TT NGHIP

Điu kin chung:

Học viên được xem xét cấp bằng tốt nghiệp khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

Tuân thủ các quy định, quy chế đào tạo của ĐHQG-HCM và trường đại học Quốc tế;

Đối với học viên đã tích lũy đủ 135 tín chỉ ở bậc đại học: Tích lũy đủ số tín chỉ bắt buộc và tự chọn của chương trình đào tạo (54 tín chỉ) với điểm trung bình từ 55/100 trở lên; Đối với học viên chưa tích lũy đủ 135 tín chỉ ở bậc đại học: học viên phải đạt số tổng cộng là 60 tín chỉ bao gồm toàn bộ chương trình đào tạo (54 tín chỉ), bổ sung 2 môn học (Phân tích dữ liệu thống kê với phần mềm SPSS (3 tín chỉ), Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS (3 tín chỉ);

Hoàn tất luận văn thạc sĩ và được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu.

Điu kin ngoi ng:

Theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

Đa đim đào to:

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Chương trình Thạc sỹ:

+ Phí ghi danh dành cho thí sinh dự thi cả hai môn Tổng hợp và Phỏng vấn : 300,000 VND

+ Phí ghi danh dành cho thí sinh KHÔNG dự thi môn Tổng hợp (thí sinh xét tuyển): 180,000 VND

Phí thi tiếng Anh: 120,000 VND

Phí học Chương trình bổ sung kiến thức

Chương trình Thc s B sung kiến thc (VNĐ) Ôn tp (VNĐ) Ôn tp tiếng Anh (VNĐ)
Quản lý công 2,500,000 400,000 1,100,000

Học phí cho chương trình Thạc sỹ Quản lý công (dạy bằng tiếng Việt) là 60,000,000 VNĐ

Chương trình Đào tạo

Khung CTDT - Quan ly Cong

Thành quả học tập của học viên được đánh giá theo nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm bài tập, nghiên cứu, phân tích tình huống, bài thuyết trình nhóm và các bài kiểm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *