Thông báo

Picture
CHÚC MỪNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẠT CHUẨN ACBSP MỨC CAO NHẤT
Ngày 02/01/2024, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế đã chính thức đạt kiểm định của Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) ở cả 4 chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing, và Quản trị Khách sạn.
Ở Việt Nam, có 4 trường đã hoàn tất kiểm định theo chuẩn ACBSP. Tuy nhiên, chỉ có 2 trường đạt được mức A (fully-accredited) – đạt chuẩn toàn diện. Và Trường Đại học Quốc tế hãnh diện là 1 trong 2 trường đại học ấy.
Với sự công nhận này, Trường Đại học Quốc tế trở thành trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định mức mức A (fully-accredited) ACBSP.
Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo, không ngừng cải tiến, hoàn thiện chương trình của Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng và Trường Đại học Quốc tế nói chung.
———-
🔸Email: info.grad@hcmiu.edu.vn
🔸Nhóm Zalo Tuyển sinh: https://zalo.me/g/vbauuy201
———-
CONGRATULATIONS TO IU SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION ON ACHIEVING THE HIGHEST LEVEL OF ACBSP ACCREDITATION
On January 2, 2024, the School of Business, International University officially achieved accreditation from the Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) for all four of its majors: Business Administration, International Business, Marketing, and Hospitality Management.
In Vietnam, 4 universities have completed ACBSP accreditation. However, only 2 universities have achieved the A level (fully-accredited) – meeting all standards. And International University is proud to be one of those 2 universities.
With this recognition, International University becomes the first public university in Vietnam to achieve the ACBSP A level (fully-accredited) accreditation.
By achieving ACBSP accreditation, the School of Business has demonstrated its commitment to providing students with a high-quality education relevant to the business community’s needs.
This is a remarkable achievement for International University, as it demonstrates the university’s commitment to providing students with a high-quality education that meets the highest international standards.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights