Thông báo

SYLFF
Chúc mừng các giảng viên của Trường Đại học Quốc Tế trở thành Tân Phó Giáo sư:
🌟 PGS. TS. Hà Minh Trí – Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh
🌟 PGS. TS. Phạm Tấn Nhật – Trưởng Bộ môn Quản trị Khách sạn Nhà hàng Khoa Quản trị Kinh doanh
🌟 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương – Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Kinh tế Tài chính Kế toán
🌟 PGS. TS. Huỳnh Khả Tú – Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin
🌟 PGS. TS. Nguyễn Thị Thuỷ – Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường
🌟 PGS. TS. Nguyễn Thảo Trang – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường
🌟 PGS. TS. Nguyễn Minh Quân – Phó Trưởng Bộ môn Toán
🌟 PGS. TS. Huỳnh Chấn Khôn – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Y sinh
🎉Xin trân trọng chúc mừng các tân Phó Giáo sư🎉
—–
🔸Email: info.grad@hcmiu.edu.vn
🔸Hotline: 1800 9040
———-
Congratulations to the lecturers of International University, VNU-HCM becoming the new Associate Professors:
🌟 Assoc. Prof. Hà Minh Trí – Dean of School of Business
🌟 Assoc. Prof. Phạm Tấn Nhật – Chair of Hospitality Management, School of Business
🌟 Assoc. Prof. Nguyễn Ngọc Duy Phương – Deputy Head of Office of Research and Development, Lecturer of School of Economics, Finance and Accounting
🌟 Assoc. Prof. Huỳnh Khả Tú – Head of Office of Undergraduate Academic Affairs, Lecturer of School of Computer Science & Engineering
🌟 Assoc. Prof. Nguyễn Thị Thuỷ – Vice Dean of School of Chemical and Environmental Engineering
🌟 Assoc. Prof. Nguyễn Thảo Trang – Lecturer of School of Chemical and Environmental Engineering
🌟 Assoc. Prof. Nguyễn Minh Quân – Associate Chair of Department of Mathematics
🌟 Assoc. Prof. Huỳnh Chấn Khôn – Lecturer of School of Biomedical Engineering
🎉Congratulations to our new Associate Professors🎉
—–
🔸Email: info.grad@hcmiu.edu.vn
🔸Hotline: 1800 9040
PGS. TS. Nguyễn Thị Thuỷ – Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường / Assoc. Prof. Nguyễn Thị Thuỷ – Vice Dean of School of Chemical and Environmental Engineering
PGS. TS. Phạm Tấn Nhật – Trưởng Bộ môn Quản trị Khách sạn Nhà hàng Khoa Quản trị Kinh doanh / Assoc. Prof. Phạm Tấn Nhật – Chair of Hospitality Management, School of Business
Assoc. Prof. Hà Minh Trí – Dean of School of Business / PGS. TS. Hà Minh Trí – Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh
PGS. TS. Nguyễn Thảo Trang – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường / Assoc. Prof. Nguyễn Thảo Trang – Lecturer of School of Chemical and Environmental Engineering
PGS. TS. Huỳnh Chấn Khôn – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Y sinh / Assoc. Prof. Huỳnh Chấn Khôn – Lecturer of School of Biomedical Engineering
PGS. TS. Nguyễn Minh Quân – Phó Trưởng Bộ môn Toán / Assoc. Prof. Nguyễn Minh Quân – Associate Chair of Department of Mathematics
Assoc. Prof. Nguyễn Ngọc Duy Phương – Deputy Head of Office of Research and Development, Lecturer of School of Economics, Finance and Accounting / PGS. TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương – Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán
Assoc. Prof. Huỳnh Khả Tú – Head of Office of Undergraduate Academic Affairs, Lecturer of School of Computer Science & Engineering / PGS. TS. Huỳnh Khả Tú – Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights