Chi phí

Phương án tiết kiệm về chi phí để học và lấy bằng cao học của trường đại học hàng đầu giảng dạy bằng tiếng Anh và thế giới thông qua mức  học phí hợp lý và chương trình học bổng hỗ trợ học tập. 

Với chương trình học bổng tuyển sinh và học bổng khuyến khích học  tập nhằm hỗ trợ chi phí và điều kiện cho Học viên được tiếp cận chương trình Sau đại học một cách dễ dàng hơn. 

Nghiên cứu sinh và học viên được miễn học phí cho toàn khóa học tại trường ĐHQT (không bao gồm khóa Tiếng Anh Bridging program)  theo một trong ba mức sau:

  • Học bổng mức 1: miễn 100% học phí toàn khóa học;
  • Học bổng mức 2: miễn 50% học phí toàn khóa học;
  • Học bổng mức 3: miễn 25% học phí toàn khóa học.

kèm điều kiện duy trì học bổng theo từng nhóm ngành.