Đảm bảo chất lượng

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG Tp.HCM (IU) luôn đặt chất lượng là mục tiêu hàng đầu. Nhà trường đã áp dụng mô hính quản lý chất lượng toàn diện (TQM), vận hành theo 02 cấp độ: nhà trường và cấp độ khoa.

Trong những năm qua, công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài được lãnh đạo nhà trường quan tâm thực hiện nghiêm túc và quyết liệt với những thành quả đáng tự hào khi nhà trường có tỉ lệ số chương trình đạt chuẩn đánh giá AUN-QA trên tổng số chương trình đào tạo của trường rất cao (tổng cộng 09 chương trình) được đánh giá chất lượng bởi AUN. Trường cũng là cơ sở giáo dục đầu tiên của phía Nam được kiểm định theo chuẩn MOET vào năm 2016 với kết quả đạt được cao nhất phía Nam đến thời điểm này. 

Riêng chương trình đào tạo Thạc sĩ đã có 02 ngành đạt chuẩn kiểm định AUN-QA là Thạc sỹ Công nghệ Sinh học và Thạc sỹ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. 

Với những chứng nhận về chất lượng đã khẳng định giá trị bằng cấp trong nước, khu vực và thế giới.