Hội nhập quốc tế

Để phù hợp xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) – Đại học Quốc gia Tp.HCM đã không ngừng được cũng cố và phát triển, thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Các chương trình hợp tác được thực hiện trên 3 khía cạnh: hợp tác đào tạo, hợp tác học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học.

Về hợp tác đào tạo, Đại học Quốc tế đang vận hành 19 chương trình liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học ở các lĩnh vực kinh doanh, khoa học và kỹ thuật với các trường đại học đối tác có thứ hạng cao tại Hoa Kỳ, Anh, Úc và New Zealand. Trong đó, chương trình Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo là chương trình liên kết đào tạo  với Northeastern University. Các chương trình đào tạo sau đại học đều được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo chương trình các trường đối tác uy tín trên thế giới.

Hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế của nhà trường cũng từng bước phát triển mạnh mẽ. Giảng viên của trường ĐHQT đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu với kinh phí được tài trợ từ các đối tác nước ngoài. Hằng năm, trường ĐHQT thường xuyên tổ chức các hội thảo quốc tế, các buổi nói chuyện chuyên đề với diễn giả là các Giáo sư nước ngoài với các chuyên đề đa dạng như Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ thông tin, Điện tử, Vật lý, Công nghệ sinh học, Dược v.v. Đây là điều kiện tạo môi trường nghiên cứu mang tính quốc tế và chuyên nghiệp cho học viên theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *