Thông báo

THONG BAO
Phòng Đào tạo Sau Đại học chia sẻ với các Anh/Chị học viên/NCS thông tin về Học bổng Toshiba 2021. Đây là Học bổng nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại các trường Đại học thuộc ĐHQG-HCM, có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Chương trình sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.
Chi tiết về yêu cầu và bộ hồ sơ ứng tuyển vui lòng xem ở file đính kèm.
  • Hạn chót nhận hồ sơ: trước 11h ngày 15/08/2021.
  • Cách thức:   Hồ sơ ứng tuyển học bổng vui lòng gửi file giấy về TT TĐGDQT (A2.604)
                            File PDF về email nthang@hcmiu.edu.vn, tiêu đề [HB Toshiba – tên ứng viên]
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights