Quy địnhSố quyết định ban hànhNgày ban hành
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ tiến sĩ984/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH28/12/2018
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ thạc sĩ867/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH20/11/2018
Quy định xử lý học vụ313/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH16/6/2016
Quy định về việc điều chỉnh đăng kí môn học102/TB-ĐHQT-ĐTSĐH16/7/2015
Thông báo chuẩn tiếng Anh63/TB-ĐHQT30/3/2020
Học bổng Tuyển sinh Sau Đại học năm 2020117/TB-ĐHQT21/8/2020