Thông báo

2021-03-12 (1)

Sáng ngày 12/3/2021, nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường (cơ sở đào tạo) chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với kết quả được đánh giá cao từ Hội đồng.

Tên luận án: LEARNING APPROACH AND COMPETENCY IN RELATION TO EMPLOYABILITY IN HIGH TUITION FEE ENVIRONMENTS

Người hướng dẫn: TS. Phan Triều Anh – TS. Lê Vĩnh Triển

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:

NCS. Nguyễn Minh Tuấn trình bày nghiên cứu trước hội đồng
Hội đồng đánh giá luận án chụp hình lưu niệm cùng NCS

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights