Tin tức

nghi le

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về việc nghỉ lễ trong tháng 4 năm 2021, cụ thể:

  • Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch): nghỉ một ngày vào thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021.
  • Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch) và Quốc tế Lao động (ngày 01 tháng 5 dương lịch): nghỉ liên tục 4 ngày từ thứ Sáu, 30 tháng 4 năm 2021 đến hết thứ Hai, ngày 03 tháng 5 năm 2021.

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các học viên/ nghiên cứu sinh biết và thực hiện.