Tin tức

Thong bao 2

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về Khóa Đào tạo “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ĐHQG-HCM trong nghiên cứu và tiếp cận chương trình tiến sĩ” của Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể:

 1. Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, và các đối tượng khác có nhu cầu.
 2. Nội dung khóa học:
  • Quy trình và Kỹ thuật tự xây dựng công trình nghiên cứu khoa học;
  • Đọc, đánh giá, viết và xuất bản bài báo khoa học;
  • Tư duy phản biện;
  • Kiến thức nền;
  • Thiết kế nghiên cứu trong Khoa học Xã hội;
  • Quản lý và Trích dẫn tài liệu tham khảo hiệu quả – Ứng dụng phần mềm Endnote.
 1. Giảng viên: do các Phó Giáo sư; Tiến sĩ đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại các nước có nền giáo dục phát triển đảm nhiệm.
 2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

 1. Kính phí: 8.000.000 VNĐ/học viên.
 1. Thời lượng: 112 tiết (16 tiết/tuần, trong vòng 07 tuần).
 2. Thời gian học: Từ 02/4 đến 22/5/2021, thứ Sáu – thứ Bảy hàng tuần.

(Sáng: 8g30 – 11g30; Chiều: 13g00 -16g00).

 1. Nội dung chi tiết khóa học: Công văn số 10/ĐTTTS đính kèm.
 2. Cách thức đăng ký: Đăng ký qua địa chỉ email: tnha@hcmiu.edu.vn, Ms.Thái Nhật Hạ (ext. 3336) và cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên: ………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………

Email: ……………………………………………………

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………

 1. Hạn đăng ký: 16g00 ngày 22/3/2020.