Tin tức

TB Tuyen sinh

Hội đồng Tuyển sinh Sau Đại học năm 2022 của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị liên quan và thí sinh dự thi về điểm các môn thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2022 của trường như sau:

  • Điểm các môn thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2022 được thông báo trên trang thông tin điện tử của Phòng Đào tạo Sau Đại học: www.oga.hcmiu.edu.vn.
  • Thí sinh tra cứu điểm theo số báo danh tại đường link sau.
  • Thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (chấm lại) từ ngày 14 tháng 7 năm 2022 đến ngày 28 tháng 7 năm 2022.

Thông báo chi tiết xem tại đây