Tin tức

Thuy Kieu

Trường Đại học Quốc tế thông báo thông tin buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của nhà trường, cụ thể:

  • Họ và tên nghiên cứu sinh bảo vệ: Phan Thụy Kiều
  • Tên luận án: Design and Management of a Perishable Product Supply Chain in Mekong Delta of Vietnam – A Case Study of Sweet potato in Vinh Long Province.
  • Ngành: Quản trị Kinh doanh (9340101)
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Thanh Phong
  • Thời gian bảo vệ: 9g00, thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022
  • Địa điểm: Cơ sở nội thành trường Đại học Quốc tế, 234 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời Quý Thầy/Cô và Anh/Chị quan tâm đến tham dự.