Tin tức

Cam Le

Trường Đại học Quốc tế thông báo thông tin buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của nhà trường, cụ thể:

  • Họ và tên nghiên cứu sinh bảo vệ: Nguyễn Thị Cẩm Lệ.
  • Tên luận án: Dimensions of luxury service personal values in Confucian culture – Scale development and validation.
  • Ngành: Quản trị Kinh doanh (9340101)
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Võ Thị Quý
  • Thời gian bảo vệ: 9g00, thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022
  • Địa điểm: Cơ sở nội thành trường Đại học Quốc tế, 234 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời Quý Thầy/Cô và Anh/Chị quan tâm đến tham dự.