Tin tức

Hoc bong Toshiba

Trường ĐHQT trân trọng thông báo chương trình học bổng Toshiba năm học 2022-2023 dành cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Học bổng năm học 2022-2023 sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.

 1. Đối tượng: học viên xuất sắc, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM có có triển vọng trở thành lãnh đạo tiềm năng trong tương lai.
 1. Số lượng và giá trị học bổng:

Chương trình Học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học.

Lưu ý: 80% số học bổng sẽ dành cho học viên theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Số còn lại dành cho các chuyên ngành khác.

 1. Tiêu chí lựa chọn:
 • Là sinh viên năm cuối của chương trình cử nhân/kỹ sư thỏa các điều kiện sau:
  • Sẽ tốt nghiệp trong năm học 2021-2022
  • Sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu năm học 2022-2023
  • Cung cấp giấy xác nhận cho 2 điều kiện trên
 • Là học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ của ĐHQG-HCM;
 • Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế (có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú);
 • Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc;
 • Giới hạn tuổi là 27 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ và 30 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Tiến sĩ (ưu tiên cho học viên trẻ tuổi);
 • Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thỏa các điều kiện sau:
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học tại các chương trình đào tạo trong nước mà ngôn ngữ dung trong toàn bộ chương trình là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (không qua phiên dịch);
  • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đạt các mức điểm sau trở lên: TOEFL iBT 60, TOEIC 600, IELTS 5.5, VNU-ETP 9 (251-275), JLPT N3.
 1. Cách trao học bổng:

50% giá trị học bổng dự kiến trao vào tháng 11 năm 2022 và phần còn lại sẽ trao sau buổi báo cáo giữa kỳ nếu chất lượng của bài thuyết trình và tiến độ nghiên cứu được đánh giá xứng đáng với nguồn học bổng.

 1. Quy định khác:
  • SV đã nhận học bổng khác trong năm học này thì không được phép nhận học bổng Toshiba;
  • SV đã nộp đơn xin học bổng khác cùng lúc với học bổng Toshiba và được chọn trao cả hai học bổng thì SV chỉ được phép chọn một trong hai học bổng. Nếu chọn nhận học bổng Toshiba thì phải từ chối học bổng khác;
  • Trong vòng 6 tháng sau khi nhận học bổng Toshiba, nếu SV nhận thêm nguồn học bổng nào khác thì sẽ không được nhận phần còn lại của học bổng Toshiba;
  • Học bổng sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ nếu học viên nhận học bổng:
   • Không thể tiếp tục việc học tập do sức khỏe không đảm bảo;
   • Do giảng viên hướng dẫn nhận thấy việc học tập của học viên không còn thích hợp;
   • Học viên nhận học bổng vi phạm pháp luật;
   • Có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển;
   • Có hành vi xuất đối với ĐHQG-HCM và nhà tài trợ Toshiba;
  • SV được nhận học bổng Toshiba phải làm báo cáo giữa năm học về kết quả học tập và nghiên cứu của mình. Báo cáo này cần nhận được sự góp ý và có xác nhận về nội dung cũng như về cách trình bày của giảng viên hướng dẫn trực tiếp.
 1. Hướng dẫn nộp hồ sơ: 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Ứng viên nôp hồ sơ (bản gốc và bản PDF) về Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế (CIM) trước ngày 02/8/2022 (thứ 3) với tiêu đề [Toshiba 2022-2023] Họ tên – MSHV. Cụ thể,
  • Nộp bản PDF của bộ hồ sơ đầy đủ về email nbhan@hcmiu.edu.vn
  • Nộp bản gốc của bộ hồ sơ về văn phòng của CIM tại A2.604
 • Bộ hồ sơ yêu cầu:
 • Bìa hồ sơ (không có mẫu);
 • Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai;
 • Mục đích và kế hoạch học tập, chương trình nghiên cứu;
 • Kết quả học tập nghiên cứu chương trình Sau đại học, hoặc kết quả học tập của chương trình đại học (trường hợp học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ);
 • Chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Bằng khen, giấy ken về các thành tích trong học tập và NCKH (nếu có);
 • Thư giới thiệu và xác nhận của Giảng viên hướng dẫn đồng ý hướng dẫn ứng viên về nội dung cũng như cách trình bày bái báo cáo giữa kỳ;
 • Thư giới thiệu của Ban chủ nhiệm khoa;
 • Giấy tờ về tình trạng kinh tế của bản thân hoặc gia đình;
 • Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới và trong nước (đặc biệt là đối với học viên chương trình Tiến sĩ);

Lưu ý: Đối với hồ sơ Ứng viên đặt tên mỗi file tài liệu theo cú pháp Tên tài liệu – Họ tên. Ví dụ: Lý lịch khoa học – Nguyễn Văn A.

Bước 2: Trường ĐHQT rà soát hồ sơ và đề cử ứng viên với ĐHQG-HCM.

Bước 3: ĐHQG-HCM và Nhà tài trợ Toshiba chọn ứng viên đủ điều kiện để trao học bổng.