Tin tức

Scholarship-Opportunities-2048×1073

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo thông tin học bổng của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2020:

 • Đối tượng: học viên hoặc nghiên cứu sinh đang trong thời gian học tập chính thức.
  • Học đúng tiến độ và có kết quả học tập tối thiểu 70/100 (đối với khối khoa học kỹ thuật) hoặc 75/100 (đối với khối xã hội, kinh doanh và quản lý)
  • Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần dành cho việc học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Quốc tế.
  • Có tối thiểu một bài báo đăng hoặc nhận đăng thuộc  danh mục tạp chí ISI – Scopus; hoặc đã công bố 02 bài báo trong kỉ yếu hội thảo quốc tế uy tín, hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài uy tín (có phản biện), hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu.
  • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành.
 • Hồ sơ cần nộp:
  • Lý lịch khoa học
  • Bảng điểm kết quả học tập
  • Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định
  • Thư giới thiệu và xác nhận của Khoa/Bộ môn
  • Minh chứng các sản phẩm nghiên cứu khoa học
  • Các thành tích khen thưởng khác (nếu có)
 • Thời gian nộp hồ sơ:  25/11/2020
 • Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau Đại học

Thông tin chi tiết xem file thông báo đính kèm