THÔNG BÁO CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU RA SAU ĐẠI HỌC

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về chuẩn tiếng anh đàu ra chương trình sau đại học của trường Đại học Quốc tế như sau: 

thong bao chuan TA 2020

Trân trọng