THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN 2019

Căn cứ Quyết định 395/QĐ-ĐHQT về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN cấp Cơ sở dành cho sinh viên (SV) và học viên cao học (HVCH) năm 2019 của Trường Đại học Quốc tế; Được sự phê duyệt của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô về kế hoạch đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm 2019 chi tiết theo thông báo đính kèm.

Thời gian đăng ký:

       – SV và HVCH nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm trước 16h00 Thứ Sáu ngày 20/9/2019 

       – Đơn vị gửi công văn danh sách các đề tài tham gia xét duyệt (Mẫu S7 và S8) về Phòng QLKH trước 16h00 Thứ Sáu ngày 27/9/2019.    

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Công văn (bản giấy) sẽ được gửi đến các đơn vị.

Kính mong Quý Thầy Cô, Phòng CTSV, Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH và Đoàn Thanh niên vui lòng phổ biến đến sinh viên và học viên cao học có quan tâm đăng ký tham gia.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh (nlklinh@hcmiu.edu.vn)

Tải về biểu mẫu đề tài sinh viên năm 2019 từ địa chỉ:  http://ord.hcmiu.edu.vn/homepage/view/selection?type=2 

395_QĐ-ĐHQT- Quy định đề tài SV
Thông báo đăng ký đề tài SV 2019