Tin tức

default-image
Trường Đại học Quốc tế tổ chức Hội đồng cấp trường đánh giá luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh. Nghiên cứu sinh: Nông Thị Như Mai Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Thanh Phong Luận án: A multiple criteria supplier selection model for Vietnamese textile and apparel companies. Thời gian: 09:00 ngày 29 tháng 6 năm 2020 Địa điểm: phòng B.402 – 234 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh