Nghiên cứu khoa học

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại kích thích học viên thực hiện tốt các yêu cầu học tập và nuôi dưỡng một môi trường nghiên cứu hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu.

Công tác nghiên cứu khoa học của trường được chú trọng và phát triển về số lượng đề tài nghiên cứu và chất lượng, thông qua tỉ lệ bài báo quốc tế ISI trên tổng số giảng viên Tiến sĩ hàng năm là 0.8.

Chương trình học theo hướng nghiên cứu mở đường cho các học viên đam mê khoa học và thỏa đam mê nghiên cứu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *