TS. Nguyễn Thị Hiệp

“Keo thông minh có thể “dán” vết thương, làm lành nhanh vết thương trong vòng một phút. Phương pháp này mang tới cơ hội trị thương nhanh chóng cho những người dân ở xa bệnh viện. Kết quả này là động lực giúp tôi cùng cộng sự tiếp tục phát triển loại keo này để tiêm khớp gối, hoặc tải tế bào gốc, tái tạo mô cho những bệnh nhân ung thư; kết hợp với các đơn vị để đưa ra thị trường sản phẩm keo thông minh trị lành thương hoàn toàn của người Việt Nam

2 thoughts on “TS. Nguyễn Thị Hiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *