PGS. TS. Phạm Văn Hùng

“Kết quả nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất 2 loại sản phẩm có tính mới trong nước và quốc tế. Từ đó, chúng tôi sản xuất ra được thực phẩm sinh đường thấp dùng cho các bệnh nhân béo phì và tiểu đường với giá thành thấp. Các nghiên cứu này cũng là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng dùng phòng chống các bệnh mãn tính.”